Author Archives: AnaMarija Lamut

39. zborovanje ZZDS – Zveze zgodovinskih društev Slovenije

“Mejniki in zgodovina.  Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka”                                     

  39.  zborovanje ZZDS 2018

Ljubljana, MNZ Slovenije – Cekinov grad, 27.-28. 9. 2018

 

NOVO! Na spletni strani so  dostopni: 

program 39. zborovanja ZZDS

ZZDS_2018_Program_zborovanja_fin (1)

zbornik povzetkov 

Mejniki in zgodovina_zbornik_povzetkov_39.zbor_finalna

izjava za medije

2018_Izjava_mediji_Mejniki in zgodovinaZZDS_1

seznam nominirancev za nagrado KLIO in priznanje E. Dolenca

OBVESTILO NOMINIRANCEM NAGRADE KLIO IN NAGRADE ERVINA DOLENCA

 

Anna Frank

Zgodovinarji letos o preteklosti skozi oči malega človeka

Na dvodnevnem zborovanju predstavlja več kot 35 zgodovinarjev z univerz, inštitutov in drugih ustanov – pa tudi kakšen drug raziskovalec preteklosti – veliko zgodovino skozi oči majhnega človeka.  39. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS 2018, ki je osrednji stanovski dogodek slovenskih zgodovinarjev, poteka pod naslovom »Mejniki in zgodovina«  27. in 28. septembra v Cekinovem gradu v Ljubljani, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, ki je poleg Zgodovinskega društva Ljubljana in Znanstveno-raziskovalnega središča KP tudi soorganizator dogodka. Srečali se bomo z življenjem kot ga predstavljajo manj znani vsakodnevni ali spominski zapisi, tudi ženski pogledi,  arhivski projekt Anonimka ali računalniška igrica o življenju posameznika.

Zborovanje slovenskih zgodovinarjev je po obravnavi zgodovine otroštva (2012), zgodovine prehrane in prve svetovne vojne (2014) ter zgodovine izobraževanja (2016) letos namenilo posebno pozornost posamezniku, ki ima v globalni zgodovini in v postmoderni družbi posebno mesto. A če hočemo spoznati posameznika, ki se znajde v vrtincu političnih, družbenih dogodkov, nam mora na nek način spregovoriti. Najpogosteje in splošni slovenski javnosti so sicer najbolj poznani intervjuji, ki pa od strokovnjaka zahtevajo metodološko skrben in premišljen pristop, kar pogosto ne krasi tovrstnih ukvarjanj s posameznikom.

Slovenska znanstvena javnost je za razliko od evropskega prostora silno mačehovska  pri zbiranju osebnih dokumentov, če je k temu ne zavezuje zakonodaja. Osebni dokumenti pa so drugi strani tudi velik biser, ki je pogosto dostopen zgolj privilegiranemu delu dedičev, ki pogosto skrbno varujejo intimo ustvarjalca. Skozi generacije pa se pogosto izgubijo, s tem pa se izgubi tudi dragocen in unikaten pogled posameznika,. Izjema so zgolj spomini in biografije, ki jih pisec pogosto že piše z namenom, da pridejo v javnost. Institucije pa zaradi pravnih ali čisto organizacijskih omejitev, v tovrstnem gradivu pogosto vidijo več težav kot koristi. Zato je poseben poudarek zborovanja ravno pri posamezniku, njegovih spominih in družbi, ki jih zna ali ne zna ohraniti za prihodnje rodove. Izjema so ravno v zadnjih letih številne objave dnevnikov, ki pa so bili pogosto pisani v ekstremnih okoliščinah. In ker skupaj s postmodernizmom tudi zgodovina kot stroka stopa v obdobje globalizacije, je en od namenov zborovanja postaviti spomine posameznika v globalni svet.

Dokler so »očividci« in ustvarjalci spominov še živi, se marsikomu zdi, da je tovrstno ukvarjanje z zgodovino sila preprosto. A v sebi skriva številne metodološke pasti, spomin posameznika pa je obenem pozabljiv. Spomin pa je tudi spremenljiv in prilagodljiv zunanjim dejavnikom kot so mediji, a tudi načrtno ustvarjanje kolektivnega spomina.

O teh problemih pa tudi o čisto vsakdanjih pogledih bodo spregovorila predavanja. Med njimi bodo tematike, ki bodo sploh prvič predstavljene strokovni javnosti. Četudi se z zmanjšanjem pismenosti in višanjem starosti tovrstnega gradiva zmanjšuje tudi njegov obseg. Na zborovanju bodo razkrili zlasti naslednje aspekte ravnanja z osebnimi pričevanji, pisnim gradivom, slikami in predmeti. Predstavljene bodo nekatere zanimive prakse zbiranja in predstavljanja gradiva posameznika, kot je projekt Pokrajinskega arhiva Celje Anonimka ali računalniška igrica, ki vodi skozi življenje posameznika. Predstavljeni bodo nekateri metodološki pristopi, zadržki in prednosti obravnave tovrstnega gradova. O travmatičnosti spominov bo recimo govorila specialistka psihiatrije. In slednjič bodo spregovorili posamezniki in posameznice: med njimi ugledni  diplomat iz 16. stoletja na Habsburškem dvoru.  Uradnik in neverjetni pričevalec o življenju v Ljubljani v 18. stoletju ter intelektualec 20. stoletja, znanstvenik in filantrop Pavel Kunaver si delita neverjetno obsežnost svojih zapisov, ki so v znanstvenem prostoru še precej nepoznani. Dnevniki Pavla Kunaverja pa so tudi izjemen zapis neposrednih trenutkov, zapisanih v več desetletjih njegovega življenja. Slišali se bodo tudi ženski glasovi, prvič bo predstavljen pogled sestre goriškega slavčka Minke Kosovel. Na okrogli mizi bomo spregovorili tudi z lastniki spominov svojih bližnjih (Erica Johnson Debeljak) in novinarji (Maja Kač), predstavili bomo nekatere evropske prakse zbiranja spominov in odkrito spregovorili o vrednosti osebnih zapuščin.

Na koncu zborovanja bo Zveza zgodovinskih društev Slovenije na slavnostni prireditvi podelila (28. 9. ob 14:00) častna članstva za življenjsko delo in nagrado KLIO. To je osrednja stanovska nagrada za najboljšo študijo, navadno v obliki znanstvene monografije s področja zgodovinopisja. Nagrajenec je razglašen na podelitvi, po podelitvi pa je na voljo tudi predstavitev nagrajenca in nagrade, ki jo bomo poslali tudi medijem.

 Nagrado KLIO kot osrednjo stanovsko nagrado zgodovinarjev podeljuje ZZDS od leta 2000. Ob prezgodnji smrti njegovega predlagatelja dr. Ervina Dolenca se je zveza odločila, da uvede novo priznanje za zgodovinopisni prvenec, ki ga je poimenovala po njem. Med dosedanjimi nagrajenci in deli so zajeta različna zgodovinopisna področja in obdobja, hkrati pa tudi različni tipi študij. Glavni namen nagrade je spodbuda k boljšemu, predvsem prodornejšemu in pogumnejšemu raziskovalnem delu, hkrati pa nagrada predstavlja promocijo odmevnih raziskovalnih dosežkov tako med stroko kot v širši javnosti. Vsako zgodovinopisno delo pa je hkrati tudi delček v mozaik identitete prostora in razumevanja njegove naravne in kulturne dediščine.

Nagrajence izbira posebna strokovna komisija, ki je tudi sedaj pripravila seznam petih nominirancev za nagrado KLIO in treh nominirancev priznanje E. Dolenca. Pretekli nagrajenci so navedeni na spletnem naslovu: http://zzds.si/nagrade-klio/, letošnji nominiranci pa so navedeni v posebni prilogi.

 Častna članstva bodo podeljena uglednima zgodovinarjema univ. prof. dr. Francu Rozmanu  specialistu za zgodovino 19. stoletja, nekdanjemu članu več pomembnih strokovnih komisij in promotorju slovenskega zgodovinopisja v mednarodnem prostoru in prof. Mariji Oblak Čarni, zgodovinarki, arhivistki in osrednji osebi Muzejskega društva Vrhnika ter Petru Hawlini, vodilnemu povezovalcu genealoškega raziskovanja in predsedniku Slovenskega rodoslovnega društva.

 O ZZDS

ZZDS povezuje stroko pri interesih, ki so skupni ter tako presega institucionalno in individualno ter po svojih močeh spodbuja povezanost slovenskih zgodovinarjev. Zveza zgodovinskih društev Slovenije je stanovska organizacija, ki ima svoje korenine že leta 1839 (z Društvom kranjskega deželnega muzeja) in preoblikovanjem v Muzejsko društvo za Kranjsko (ustanovljeno 1864) ter po povojnem ponovni ustanovitvi leta 1946 sodi med stanovska društva z najdaljšim delovanjem, saj beleži že 72 let delovanja. Prvo zborovanje zgodovinarjev je bilo organizirano že v 30. letih 20. stoletja, natančneje od leta 1938. Najbolj odmevna dejavnost ZZDS je izdajanje obeh osrednjih zgodovinskih revij (Zgodovinski časopis, Kronika), priprava zborovanj, pa tudi drugih publikacij (Zgodovina prehrane, Tolminski punt in čas na prelomu stoletja) in tudi kakšne povezovalne razstave (Pot izobraževanja v slovanskem svetu).

 

Pripravila dr. Dragica Čeč,

predsednica Programskega odbora 39. zborovanja ZZDS 2018

Kontakt: dragica.cec@zrs-kp.si; dragica.cec@gmail.com;

Tajnica društva: mag. Ana Marija Lamut: anamarija.lamut@ff.uni-lj.si

 

Zveza zgodovinskih društev ZZDS vas v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper

vabi v četrtek 27. in v petek 28. 9. 2018 na 39. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. Zborovanje ZZDS bo potekalo v Ljubljani, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23. 

Na voljo je program 39. zborovanja ZZDS 2018 z naslovi predavanj in predavatelji na temo “Mejniki in zgodovina.Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka.”

Prijave sprejemamo še do 15. septembra 2018 s plačilom kotizacije 55 EUR.  Vsi udeleženci ste naprošeni, da pošljete prijavnico (v priponki spodaj) na dogodek in sicer na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije,  gradivo zborovanja s povzetki prispevkov, lahki prigrizki, osvežitev s kavo v odmorih in ogled filma v Kinu Dvor  27. 9. ob 17.00.

V petek, 28. 9. 2018 bo ob sklepu zborovanja  od 14.00 ure potekalo praznično srečanje zgodovinarjev s podelitvijo častnega članstva in najvišje stanovske nagrade KLIO! Ta prireditev je povsem odprta za javnost in posebej vabimo vse zgodovinarje in druge raziskovalce naše preteklosti, da od 14.00 ure naprej praznujemo skupaj z nagrajenci!

14.00-15.00 Viteška dvorana – PODELITEV ČASTNEGA ČLANSTVA ZZDS 

PODELITEV NAGRADE KLIO IN PRIZNANJA E. DOLENCA

Na to stanovsko prireditev so posebej toplo vabljeni vsi slovenski zgodovinarji!

Prav lepo vabljeni!

Dragica Čeč in Branko Šuštar

za Programski odbor 39. zborovanja ZZDS

2018_Prijavnica_39_zborovanje_ZZDS_2

 

 

PROGRAM 

ČETRTEK,  27. 9. 2018

 

8.30-8.50 registracija, kava

8.50-9.10 Pozdravni nagovori (Viteška dvorana)

9.10-9.45 (Viteška dvorana)

Uvodno predavanje Marta Verginella: Zgodovina med individualnim in kolektivnim; od množic do posameznika, od biografije do globalne zgodovine

 

9.45-10.40: Okrogla miza: Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka: osebni spomini, dostopnost, objavljanje (moderator: Dragica Čeč),

sodelujeta Erica Johnson Debeljak, Maja Kač.

10.40-11.00 Odmor

 

Vzporedni paneli potekajo  A – v Viteški dvorani (1. nadstropje) in B – v Pedagoški sobi (pritličje)

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel A Soočanje raziskovalca z (ekstremnimi) izkušnjami posameznika  (vodi: Sašo Jerše)

Anica Mikuš Kos, Otroštvo v vojni spomini in razmišljanja iz današnjega časa

Vida Rožac Darovec, »Prav proti fašistom v naši vasi ni bil noben …« Arheologija spominjanja na čas fašizma na istrskem podeželju

Kaja Širok, Pričevalci kot naratorji XX. stoletja

Vilma Brodnik, Spomini nekaterih obsojencev iz Nagodetovega procesa kot vir za pouk o človekovih pravicah pri predmetu zgodovina v osnovnih in srednjih šolah

Marija Jurić Pahor, »Ko je vkorakal Hitler …« Koroški Slovenci in leto 1938 z vidika strategij odzivanja

 

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel B – Posamezniki v izkušnjah kriz in neznanega (vodi: Marko Štepec).

 Ivan Vogrič, Usode slovenskih prostovoljcev v sestavi protiturških sil v letih 18751878

Petra Kavrečič, Romanje skupine veteranov »269. pehotnega regimenta« po poteh nekdanje Soške fronte

Miha Ojsteršek, Slovanski voditelji in njihovi germanski nasprotniki: primerjava vpliva posameznika na razvoj plemenske skupnosti pri Slovanih in Germanih

Matej Hriberšek, Nekaj zanimivosti iz življenja in dela barona Žige Herbersteina na osnovi njegove latinske avtobiografije Ljubemu zanamstvu (Gratae posteritati)

Urška Bratož, Doživljanje novoveških epidemij

12.40-13.30 Daljši odmor

 

13.30-14.30  Vzporedna panela – panel A –  Ženski pogledi (vodi: Marta Veginella).

Irena Selišnik, Ana Cergol Paradiž, Feminizacija uradniškega poklica po prvi svetovni vojni in usode prvih uradnic

Marjan Rupert, Karmela Kosovel: Lepa Vida slovenske kulture?

Jelka Pšajd, Vloga ženske na podeželju Pomurja in Porabja: prevzemanje moških vlog v odsotnosti moških članov družine

 

13.30-14.30  Vzporedna panela – panel BMoški pogledi (vodi: Marko Štuhec)

Dušan Kos, Mali veliki človek pred kraljico. Misli in komunikacija državnega uradnika
z vladarjem in visoko politiko v času velikih državnih reform v habsburških deželah sredi 18. stoletja

Marjeta Pisk, Pomen socialnih mrež znotraj zgodovinskega dogajanja in oblikovanja spominov: primer spominskih zapisov duhovnika

Jurij Kunaver, Osebni dnevnik Pavla Kunaverja

 

14.30-16.00 OBČNI ZBOR ZZDS

17.00 MOŠKI NE JOČEJO. – PROJEKCIJA FILMA ZA UDELEŽENCE SIMPOZIJA – KINO DVOR,

Kolodvorska 13, Ljubljana, https://www.kinodvor.org/spored/

 

PETEK, 28. 9. 2018

 8.30-9.00 registracija, kava

9.00-10.40 Vzporedna panela – panel APosamezniki v 2. svetovni vojni  (vodi: Kaja Širok)

Kornelija Ajlec, Mejne vojne ali kako so ozemeljske spremembe vodile v drugo svetovno vojno ter usmerjale njen potek

Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, O avdiovizualnih virih raziskovalnega projekta in uporabi družabnih medijev

Maja Vehar, Spomini na Žiri kot obmejni kraj v času druge svetovne vojne

Peter Mikša, Matija Zorn, Meja med nemškim rajhom in NDH v Obsotelju 1941–1945: med spominom in materialnimi ostanki

Matija Zorn, Peter Mikša, Rapalska meja in njena dediščina

 

9.00-10.40 Vzporedna panela – panel B – Posamezniki v vrvežu 20. stoletja  (vodi: Aleš Gabrič)

Borut Batagelj, Anonimka: projekt Pokrajinskega arhiva Celje

Irena Ribič, Urška Purg, Predstavitev projekta In search of freedom – v iskanju svobode: 1968 –2018

Boštjan Kernc, Zgodovinska oseba lahko oživi v računalniški igri: Davorin Jenko in njegov čas v animirani in igrificirani »pustolovščini«

Katarina Jurjavčič, Vlastja, kampeljc povojne časopisne reportaže

Jelka Piškurić, Politični mejniki in vsakdanje življenje – podoba socializma v spominih

10.40-11:00 Odmor

 

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel A – Posamezniki pred izzivi časa (vodi: Branko Šuštar)

Nadja Terčon, Sava in Jolanda, prvi slovenski pomorščakinji

Renato Podbersič, Marcello Morpurgo in njegova Gorica

Stanislav Južnič, Drobni dunajski podjetnik Swaty na prepihu velike mariborske zgodovine

Miha Preinfalk, »Vedno sem bila slovenskemu življu naklonjena …« Usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej

Dunja Dobaja, Bil/a sem ukradeni otrok

 

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel B – Pomembni posamezniki in njihova integracija v šolski kurikulum (vodi: Bojan Balkovec)

Jasna Žižek, Zgodbe o arhitektu Novaku in njegovih delih: raziskovalna naloga s področja zgodovine učenk OŠ I Murska Sobota

Matej M. Kavčič, Vzgoja učencev prek lika Alojzija Šuštarja

Anton Snoj, Ideja o treh Vidovih dnevih: reinterpretacija zgodovine na slovenskih šolah v prvi Jugoslaviji

Duša Fischinger, Družinska zgodovina kot nov način spoznavanja preteklosti

12.40 – 13.50 Daljši odmor

 

14.00-15.00 Viteška dvorana –

PODELITEV ČASTNEGA ČLANSTVA ZZDS  

PODELITEV NAGRADE KLIO IN PRIZNANJA E. DOLENCA

Na to stanovsko prireditev so posebej toplo vabljeni vsi slovenski zgodovinarji

 5.00-16.00 DRUŽENJE Z NAGRAJENCI

 

        

NOMINIRANCI ZA NAGRADO KLIO IN PRIZNANJE ERVINA DOLENCA

 

Komisija za stanovsko nagrado zgodovinarjev KLIO in za priznanje E. Dolenca za knjižni prvenec (dr. Bojan Godeša, dr. Aleksej Kalc, dr. Branko Marušič,  dr. Avguštin  Malle in dr. Marko Štuhec) je pregledala predloge in v ožji izbor za nagrado E. Dolenca uvrstila naslednja tri, po abecednem vrstnem redu navedena dela:

Urška Bratož, Bledolična vsiljivka z vzhoda : kolera v severozahodni Istri (1830-1890). Koper: Založba Annales, 2017.

Gašper Mithans, Jugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski “kulturkampf”. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

Meta, Remec, Bakh, tobak in Venera : grehi in skušnjave v dolgem 19. Stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016.

 

Po točkovanju članov komisije se je v ožji izbor nagrade Klio uvrstilo naslednjih pet, po abecednem vrstnem redu navedenih del:

Sašo Jerše, Im Schutz und Schirm des Reiches : Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2016.

Monika Kokalj Kočevar, Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

Dušan Kos, Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

Renato Podberšič, Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo; Gorica: Goriška Mohorjeva družba; Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2017.

Salvator Žitko, Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861-1914). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Inštitut IRRIS, Libris, 2016.

 

Podelitev nagrade in priznanja bo v petek, 28. 9. na 39. zborovanju ZZDS, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (Viteška dvorana).

Lepo povabljeni na razglasitev in podelitev obeh nagrad!
ZZDS, Komisija za podelitev nagrade KLIO in Odbor za pripravo 39. zborovanja

 

ZZDS v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper

Za podporo zborovanju se zahvaljujemo tudi SVIZ in Oddelku za zgodovino FF v Ljubljani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVABILO na 39. zborovanje ZZDS “Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka” 27.-28. 9. 2018

Spoštovani,

ZZDS vas v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana vabi na 39. zborovanje zgodovinarjev z naslovom “Mejniki in zgodovina: velika zgodovina skozi oči majhnega človeka”, ki bo v četrtek, 27. 9. in petek, 28. 9. v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, Celovška cesta 23. http://www.muzej-nz.si/.  

Cena kotizacije za udeležence simpozija:

 – 45 EUR do 31. julija 2018

 – 55 EUR od 1. avgusta do 15. septembra 2018

Vsi udeleženci ste naprošeni, da pošljete prijavnico (v priponki spodaj) na dogodek in sicer na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije,  gradivo zborovanja s povzetki prispevkov, lahki prigrizki, osvežitev s kavo v odmorih in ogled filma v Kinu Dvor 26. 9. ob 17.00.

Prav lepo vabljeni!

Programski odbor 39. zborovanja ZZDS

2018_Prijavnica_39_zborovanje_ZZDS_2

 

 

POVABILO na 39. zborovanje ZZDS “Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka” 27.-28. 9. 2018

Anna Frank

Spoštovani,

vabimo vas na 39. zborovanje ZZDS z naslovom “Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka”. 

Zveza zgodovinskih društev se je odločila obeležiti leto nekaterih izpostavljenih političnih  prelomnic 19. in 20. stoletja s temo, ki se bo dotikala vprašanj posameznika in njegovega odnosa do zgodovinskih dogodkov. S pojmom zgodovina pa hočemo preseči prvo asociacijo in hkrati najbolj obsežne zbirke osebnih spominov, ki so zlasti množični v času največjih kolektivnih in osebnih stisk 20. stoletja: vojn. Osebne izkušnje želimo zbrati iz različnih zgodovinskih obdobij, od pripadnikov različnih družbenih skupin in spolov. Ne nazadnje je ravno s politično zgodovino akterjev iz slovenskega prostora – grofov Celjskih povezan eden posebej zanimivih srednjeveških osebnih spominov na prelomne zgodovinske dogodke in še to v perspektivi manj vidnega dela srednjeveške družbe – ženske.

Zborovanje bomo pripravili  v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana v četrtek, 27. 9. in petek, 28. 9. v obliki plenarnih zasedanj in paralelnih sekcij v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, Celovška cesta 23. http://www.muzej-nz.si/

Kotizacija

Cena kotizacije za udeležence simpozija:

 – 45 EUR do 30. junija 2018; za referente in udeležence brez referata; prijavnico s plačilom znižane kotizacije (45 EUR) izpolnite predavatelji do 30. junija.

 – 55 EUR od 1. julija  do 15. septembra 2018 

Vsi udeleženci ste naprošeni, da pošljete prijavnico (v priponki spodaj) na dogodek in sicer na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije,  gradivo zborovanja s povzetki prispevkov, lahki prigrizki, osvežitev s kavo v odmorih in ogled filma v Kinu Dvor 27. 9. ob 17.00. 

Predstavitve na zborovanju 

Avtorji bodo lahko svoje prispevke predstavili v paralelnih panelih s 15 minutnimi predavanji, ki jim bo sledila 5 minutna diskusija. Od avtorjev pričakujemo primerno PowerPoint predstavitev in upoštevanje odmerjenega časa. Zaključna 10-15 minutna diskusija sledi na koncu vsakega panela. Od avtorjev prispevkov pričakujemo, da bodo sodelovali na zborovanju oba dneva!

PLAČILO – Kotizacijo zborovanja poravnajte s plačilom na bančni račun ZZDS.

ime računa: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

naslov: Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

IBAN: SI56 0201 0001 2083 935;

Swift code: LJBASI2X

Prosimo, uporabite to referenčno kodo: 99-2018

Račun je odprt pri banki: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna številka ZZDS: SI95580182

Vse bančne stroške poravna plačnik – udeleženec zborovanja. Jasno označite v bančnih formularjih polno ime udeleženca zborovanja za katerega je plačana kotizacija. Račun za opravljeno plačilo kotizacije bomo izročili udeležencem zborovanja ob registraciji na konferenci.

Vračilo plačane kotizacije. 

Odpoved udeležbe na zborovanju sporočite pisno z e-pošto na naslov programskega odbora (2018zzds39@gmail.com) najkasneje do 16. 8. 2018, da vam bomo lahko vrnili plačano kotizacijo, razen administrativnih stroškov v višini 25 EUR. Za odpovedi po 16. 8. 2018 ne bo vračila denarja, kakor tudi v primeru, da se prijavljenec ne udeleži zborovanja. 

Če imate še kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas.

V skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) bomo vaše podatke zbirali zgolj za namene izdaje računov.

Veselimo se srečanja z vami!

Programski odbor 39. zborovanja ZZDS

2018_Prijavnica_39_zbor_ZZDS-1

POVABILO K SODELOVANJU NA 39. ZBOROVANJU ZZDS-rok za prijavo je podaljšan do 30. 4. 2018

 

Anna Frank

 

39. zborovanje ZZDS Mejniki in zgodovina.

Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka

 

POVABILO K SODELOVANJU

Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka.

V Ljubljani, 27. in 28. septembra 2018, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije

 

Leto 2018 je pomemben mejnik spominjanja v različnih segmentih kolektivnih identitet in z njimi povezanimi praksami, zaznamovan z raznolikimi praksami spominjanja. Predstavlja se obletnicami preloma  s starim in začetkom novega tako na političnem kot družbenem področju (začetek avstrijsko-beneške vojne 1508, konec druge avstrijsko-beneške vojne 1618, vestfalski mir 1648, leto 1848, konec prve svetovne vojne in nastanek SHS, leto 1948, študentsko gibanje 1968). Obletnice zaznamujejo nekatere temeljne vrednote, kot so demokracija in pomenijo pomemben mejnik pri spreminjanju določenih odnosov v družbi.

Zveza zgodovinskih društev se je odločila obeležiti leto nekaterih izpostavljenih političnih  prelomnic 19. in 20. stoletja s temo, ki se bo dotikala vprašanj posameznika in njegovega odnosa do zgodovinskih dogodkov. S pojmom zgodovina pa hočemo preseči prvo asociacijo in hkrati najbolj obsežne zbirke osebnih spominov, ki so zlasti množični v času največjih kolektivnih in osebnih stisk 20. stoletja: vojn. Osebne izkušnje želimo zbrati iz različnih zgodovinskih obdobij, od pripadnikov različnih družbenih skupin in spolov. Ne nazadnje je ravno s politično zgodovino akterjev iz slovenskega prostora – grofov Celjskih povezan eden posebej zanimivih srednjeveških osebnih spominov na prelomne zgodovinske dogodke in še to v perspektivi manj vidnega dela srednjeveške družbe – ženske.

Iz metodološkega stališča želimo zbrati izkušnje posameznikov, za katerimi stoji potrebna metodološka samorefleksija, zato spodbujamo interdisciplinarni pristop in tudi prispevke z znanstvenih področij, ki ne predstavljajo »klasične« interdisciplinarne obravnave. Zanima nas tudi spreminjanje spominjanja, procesi in mehanizmi  pozabljanja in ohranjanja spomina, tako preko zunanjih dejavnikov kot skozi proces pridobivanj izkušenj posameznika in sprememb, ki jih doživlja v svojem življenju. Želimo zbrati primere spominov oziroma odnosov posameznikov iz različnih družbenih okolij, spolov, predvsem pa različnih starostnih skupin.

Pri izbiri tem bomo dali prednost manj raziskanim temam odnosa posameznika do družbe in okolja v različnih časovnih obdobjih. Predlagamo naj referati zajamejo naslednje tematske sklope: posameznik in množična gibanja; »družinska zgodovina«, posameznik in družbene spremembe; posameznik in okoljski dogodki; prakse spominjanja – posameznik kot akter in udeleženec.

Posameznik in množična gibanja: neposredna pričevanja in rafinirani spomini na sodelovanje v množičnem gibanju/dogodku (in v različnih časovnih obdobjih). Prednost imajo spomini »običajnih« (ne izstopajočih) posameznikov ter sodelovanja v širših intelektualnih, političnih in drugih gibanjih ter gibanjih, ki zaznamujejo določeno življenjsko obdobje.

»Družinska zgodovina«, posameznik in družbene spremembe: odnos posameznika do »modernizacije« (v različnih časovnih obdobjih do vsakokratne preteklosti), do spremembe vlog spolov (vstopanje žensk v tradicionalno moške poklice, npr. policistke, odnos do moškosti, ženskosti), odnos posameznika do družinske zgodovine ali družinske tradicije, podedovanih vzorcev.

Posameznik in okoljski dogodki: izkušnje, čustva posameznika ob velikih naravnih dogodkih in katastrofah – potresih, naravnih ujmah (poplavah), ekstremnih vremenskih okoliščinah (huda zima, vroče poletje), jedrskih eksplozijah.  

Prakse spominjanja – posameznik kot akter in udeleženec v ritualih, komemoracijah, prenosu simbolov in prostorov, praksah spominjanja in pozabe; zadnji tematski sklop je sodeč po številu znanstvenih simpozijev najbolj široko preučevana tematika, a ne s perspektive posameznika in njegovih spominov. Obenem pa množičnost ukvarjanja ne pomeni, da vlada tudi splošno prepričanje, da politike in prakse spominjanja niso samo produkt modernizacije oziroma sprememb v 19. stoletju, ampak da so sestavni del identitete različnih historičnih družb.

Različne institucije, pa tudi različne iniciative v sodobnem/postmodernem/ multimedijskem prostoru ustvarjajo, ohranjajo in modificirajo kolektivni/e spomin/e. Tradicionalne oblike zgodovinskega spominjanja pogosto enačenega s kulturno dediščino – kot so upodobitve, spomeniki, stalne in začasne razstave, pa literarna dela in arhitektura – že dolgo dopolnjujejo televizijski in filmski produkti. Toda z zadnjo revolucijo: splošni in takojšnji dostopnosti do svetovnega spleta je postal ta prostor neomejenih oblik kreativnih, zanimivih in znanstveno utemeljenih produktov, pa tudi čistih artefaktov “izumljene tradicije”, konstruirane “kulturne dediščine”, pa tudi manipulacije. Postal pa je tudi zbirališče kultur spominjanja, spominskih praks in prav zato laboratorij za preučevanje dinamik kulturnih procesov in njihovega vpliva na posameznikov spomin.

V program zborovanja želimo vključiti predvsem izvirne raziskave, in predvsem metodološko poglobljene raziskave, nova spoznanja in sveže analitične in primerjalne študije ter kritične preglede zgodovinarjev in drugih raziskovalcev zgodovinskega razvoja v vseh časovnih obdobjih.

 

  39. zborovanje pripravlja ZZDS v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana in Muzejem novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani (Cekinov grad,

Celovška 20).  Potekalo bo v četrtek, 27. septembra in v petek 28. septembra 2018.  V program zborovanja bomo vključili tudi podelitev nagrade KLIO in priznanja E. Dolenca za zgodovinopisni prvenec ter zbor članov ZZDS.

 

Vsi zainteresirani naj pripravijo predloge prispevkov z naslovom in povzetkom do 500 besed, 5 ključnih besed. Povzetek mora vsebovati navedbo virov za predlagano raziskavo oz. metodologijo dela  ter podatke avtorice/avtorja (ime, priimek, znanstveni / strokovni naziv, ustanova, e-naslov, članstvo v  zgodovinskem društvu). Predloge pošljite do 30. aprila 2018 po elektronski pošti kot Wordov dokument na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com. Višina kotizacije za zborovanje bo objavljena na spletni strani ZZDS.  Predloge prispevkov bo pregledal programski odbor pod vodstvom dr. Dragice Čeč v prvih dneh maja in nato obvestil avtorje/avtorice predlaganih prispevkov.

 

Zveza zgodovinskih društev Slovenije  

 

2018_39_ZZDS_razpis_povabilo_2