Category Archives: Uncategorized

Posvet ob 150-letnici Vižmarskega tabora

Vir: Društvo Blaž Potočnik čitalnica

Le dan pred 150-letnico največjega slovenskega tabora v Vižmarjih, na katerem se je zbralo okrog 30.000 ljudi, bo spomin na ta pomemben dogodek za slovenstvo, naš jezik in našo narodno identiteto s posebnim strokovnim posvetom na pobudo dr. Dragice Čeč iz Zveze zgodovinskih društev Slovenije počastila Slovenska matica. Tako ne bo obudila le spomina na pomembno prelomnico v naši politični zgodovini, temveč tudi na pomembne može Slovenske matice – neutrudnega Frana Levstika, med letoma 1864 in 1865 prvega tajnika Slovenske matice, ki je takratne slovenske prvake javno pozival, naj se množično pridružijo taborskemu gibanju, pa tudi na poznejšega predsednika Slovenske matice Janeza Bleiweisa, ki je na taboru svoj govor zaključil z besedami: »Dajte nam Slovenijo!« in tako pozval k državni samostojnosti našega naroda, kar se je uresničilo šele več kot 130 let pozneje. Sodelujoče na posvetu bo pozdravil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki je tudi pokrovitelj prireditve, predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič pa bo v uvodnih besedah predstavil vsebinske smernice posveta. Več o simpoziju si lahko preberete na Facebook strani ZZDS, kjer je na ogled tudi programska knjižica!

Dogodku na Slovenski matici bo v petek, 17. maja 2019, ob 19.30 sledila še osrednja slovesnost ob 150-letnici Vižmarskega tabora na ploščadi pred Osnovno šolo Vižmarje Brod, ki ga pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja skupaj z drugimi soorganizatorji pripravlja Društvo Blaž Potočnikova čitalnica iz Šentvida pri Ljubljani. Več na njihovi facebook strani: www.facebook.com/vizmarski.tabor

150-LETNICA VIŽMARSKEGA TABORA

Vabilo na simpozij ob 150-letnici Vižmarskega tabora

Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Slovenska matica v Ljubljani dne 16. maja 2019 v dvorani Slovenske matice prirejata krajši simpozij o pomenu taborov kot množičnega političnega kolektivnega gibanja. Začetek simpozija bo ob 9.30.

Častni pokrovitelj simpozija je ljubljanski župan gospod Zoran Jankovič.

POTI IZOBRAŽEVANJA V SLOVANSKEM SVETU

Pokrajinski arhiv Koper in Zveza zgodovinskih društev Slovenije
vabita na razstavo

»Poti izobraževanja v slovanskem svetu / Paths of education in the Slavic world«,


ki je na ogled od 12. aprila do 31. maja 2019 v avli Pokrajinskega arhiva Koper,
Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper.

Razstavni prostor je odprt vsak delovni dan od 8.00 do 14.30, v dnevih pred prazniki od 8.00 do 12.00.

Teme o zgodovini šolstva predstavlja devet muzejev izobraževanja v slovanskih državah (Belorusija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Poljska, Srbija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina) ter pedagogi in zgodovinarji iz štirih slovanskih držav (Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Rusija). Pogled na poti izobraževanja spremljamo pri vsaki državi v šestih korakih: najprej se ozremo na začetke pismenosti in izobraževanja, na pedagoge in šolske stavbe, nato pa pogledamo še kratko opozorilo na pouk, učbenike in učila. Izbor 3 ali 4 ilustracij za posamezno temo daje vtis o različnosti, a hkrati opozarja tudi na podobnosti v razvoju izobraževanja, na pomembne posameznike ali manj poznane učitelje, učiteljico kot oblikovalce pedagoške realnosti. S primeri šolskih stavb, pouka, učbenikov in učil pa predstavljamo poleg razvoja
pedagoške misli tudi vplive političnega in gospodarskega razvoja na šolstvo.

Poti izobraževanja v slovanskem svetu so zelo pestre. K Slovanom so vodile poti k šoli in izobrazbi iz tradicij antičnega latinskega in grškega sveta, zaznamovalo ga je zahodno krščanstvo z latinico in krščanski vzhod z glagolico in cirilico, pa tudi več jezikov izobraževanja. Slovanski šolski razvoj so do 1918 sooblikovali ne le jeziki sosedov in drugače govorečih sodeželanov temveč tudi vplivi političnih središč tedanjih imperijev. Glede na pomen izobraževanja, jezika in kulture pri narodnostnem oblikovanju delujejo v vrsti  slovanskih državah šolski / pedagoški muzeji kot osrednji državni muzeji za področje zgodovine izobraževanja. Razstava tako spodbuja mednarodno sodelovanje teh šolskih / pedagoških muzejev slovanskih držav, pa tudi raziskovanja in predstavljanja razvoja zgodovine izobraževanja in s tem spodbuja evropsko pa tudi širše mednarodno sodelovanje nasploh.

Razstavo smo kot del mozaika izobraževanja pri Slovanih zasnovali pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije, ZZDS – ta je 2016 imela 38. zborovanje na temo Zgodovina izobraževanja / History of Education, Slovenia (http://zzds.si/2016/09/20/38-zborovanje-zzds-conference/ –  in jo odprli 22. 12. 2016 v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur ter Slovenski šolskim muzejem.  Projekt ZZDS je 2015-16  podprlo tudi Ministrstvo za kulturo R Slovenije. Razstava je bila na ogled v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani (do junija 2018), nato v Bolgariji (Gabrovo, Varna) in 2019 v Ukrajini (Kijev).

Ljubljana: http://www.ssolski-muzej.si/slo/news.php?item=365http://zzds.si/2017/01/05/poti-izobrazevanja-v-slovanskem-svetu-paths-of-education-in-the-slavic-world/,

Gabrovo: https://www.nmogabrovo.com/На-18-май-Националният-музей-на-образованието-отбелязва-45-годишнина-_n121_l4.html

Milica Kacin Wohinz prejemnica Zoisove nagrade!

Častna članica ZZDS dr. Milica Kacin Wohinz je 27. 11. prejela Zoisovo nagrado za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni dejavnosti – za življenjsko delo na področju zgodovinopisja.

Prisrčne čestitke!

Slovenija, Ljubljana, 
27. november 2018
Podelitev Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj za
izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti ter priznanja Ambasador znanosti RS. Kultura, znanost, raziskovalci, Cankarjev dom
Foto:Ziga Zivulovic jr./Bobo

http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/zoisovi-nagradi-za-zivljenjsko-delo-prejela-zeks-in-kacin-wohinzeva/473114

 

Simpozij o dr. Janezu Bleiweisu ob 210-letnici rojstva – Novice in modernizacija slovenske družbe

Slovenska akademija znanosti in umetnosti vljudno vabi na simpozij o dr.
Janezu Bleiweisu (Kranj, 19. 11. 1808 – Ljubljana, 29. 11. 1881), ki bo v
torek 20. in v sredo 21. novembra 2018 v akademijski dvorani.

Bleiweisovi uredniški pripisi v Kmetijskih in rokodelskih novicah (1843) so
povod za pobudo, da se o njihovem uredniku in tudi sicer o eni najbolj
izpostavljeni osebnosti v 19. stoletju pripravi simpozij in ga pravično
presodi, saj ga slovenska kulturna javnost še zmeraj ocenjuje zgolj po drži
do Franceta Prešerna, medtem ko o njegovih številnih zaslugah, npr. za
napredek slovenskega gospodarstva, ki je tedaj slonelo na kmetijstvu in
rokodelstvu, ne ve veliko. 

Na simpoziju ob 210. obletnici Bleiweisovega rojstva bodo sodelovali še
Gorenjski muzej, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Filozofska fakulteta v
Mariboru, ZRC SAZU in Zveza zgodovinskih društev Slovenije, ki bodo
pokrivali teme agronomije, etnologije, jezikoslovja, literarne vede,
medicine in veterine, novinarstva, teologije in zgodovinopisja.

Program  

Simpozij o Bleiweisu_program

Vljudno vabljeni!

 

Ob 210-letnici rojstva dr. Janeza Bleiweisa je za vse sodelavce simpozija »Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe« k Bleiweisovem nagrobniku na ljubljanskem Navju 19. 11. 2018 položila cvetje Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

dr. Janez Bleiweis (Kranj, 19. 11. 1808 – Ljubljana, 29. 11. 1881)

 … da ves narod slovenski z nami vred

plače na Tvojej gomili in da bodeš

živel večno v srcu njegovem.

Nagrada Klio zgodovinarju Dušanu Kosu, podeljeno tudi priznanje Ervina Dolenca in sprejem častnih članov ZZDS

Zveza zgodovinskih društev Slovenije je v petek, 28. septembra 2018, na prireditvi ob 39. zborovanju ZZDS podelila 8. nagrado KLIO za najboljšo zgodovinsko študijo uglednemu slovenskemu zgodovinarju dr. Dušanu Kosu (Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU) za študijo Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo.

V utemeljitvi nagrade, ki jo je pripravila petčlanska komisija, je med drugim zapisano:

Dušan Kos se v svojem zajetnem raziskovalnem opusu posveča temam, ki so povsem skladne s temo letošnjega  zborovanja [Zveze zgodovinskih društev Slovenije]:  z ljudmi vseh socialnih statusov, ki jih je mogoče srečati na Slovenskem od srednjega veka do začetka moderne dobe, v vsakdanjih položajih. Tudi njegovo izjemno obsežno delo Zgodovina morale je plod tega zanimanja za vsakdanje plati življenja, tudi tiste, ki so praviloma in najraje zamolčane, pa zato niso nič manj resnične in navzoče, kot je vprašanje impotence, devištva ali družinskega nasilja. V Kosovi optiki je morala, ki jo sam celo zoži na »zgolj« ljubezensko moralo, sklop konkretnih vedenj, ravnanj in čustvovanj, misli, pojmovanj in bolj ali manj ponotranjenih pravil ter pravnih, teoloških in socialno političnih teorij. S pozornostjo in občutljivostjo za konkretna ravnanja posameznikov z imeni in priimki je opozoril na stalno napetost med posameznikom in  njegovim specifičnim, včasih aktivnim odzivom na ustaljene družbene prakse in trajnimi strukturnimi dejavniki, ki se pogosto zdijo skrepenela, nepremagljiva ovira za posameznika in njegove namene, kakršnikoli pač so ti nameni že bili. Kos je torej na zelo konkretni, empirični ravni pokazal na to, kako previdno in natančno moramo ravnati zgodovinarji, kadar hočemo empirično stvarnost prevesti v bolj abstrakten jezik konceptov. Brez take konceptualizacije pa zgodovina kot znanost ne more obstajati, kot ne more obstajati brez skrbnega, sistematičnega in kritičnega dela z viri.

 

 

Podeljeno pa je bilo tudi priznanje Ervina Dolenca za najboljši prvenec s področja zgodovinopisja. Tokratni prejemnik je dr. Gašper Mithans z Inštituta za zgodovinske študije, ZRS Koper, za delo Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski “kulturkampf”.

 

 

Poleg nagrad smo podelili tudi častna članstva ZZDS.

Častna članstva so prejeli: univ. prof. dr. Franc Rozman, prof. Marija Oblak Čarni in Peter Hawlina.

 

Nagrajencem iskrene čestitke!

 

 

 

 

 

 

Jugoslovanski konkordat

 

39. zborovanje ZZDS – Zveze zgodovinskih društev Slovenije

“Mejniki in zgodovina.  Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka”                                     

39.  zborovanje ZZDS 2018

Ljubljana, MNZ Slovenije – Cekinov grad, 27.-28. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat_39 zborovanje ZZDS

 

NOVO! Na spletni strani so  dostopni: 

program 39. zborovanja ZZDS

ZZDS_2018_Program_39_zborovanja_koncni

zbornik povzetkov 

Mejniki in zgodovina_zbornik_povzetkov_39.zbor_finalna

izjava za medije

2018_Izjava_mediji_Mejniki in zgodovinaZZDS

seznam nominirancev za nagrado KLIO in priznanje E. Dolenc

 

Anna Frank

 

Zgodovinarji letos o preteklosti skozi oči malega človeka

Zveza zgodovinskih društev ZZDS vas v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper

vabi v četrtek 27. in v petek 28. 9. 2018 na 39. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. Zborovanje ZZDS bo potekalo v Ljubljani, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23. 

Na voljo je program 39. zborovanja ZZDS 2018 z naslovi predavanj in predavatelji na temo “Mejniki in zgodovina.Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka.”

Prijave sprejemamo še do 15. septembra 2018 s plačilom kotizacije 55 EUR.  Vsi udeleženci ste naprošeni, da pošljete prijavnico (v priponki spodaj) na dogodek in sicer na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije,  gradivo zborovanja s povzetki prispevkov, lahki prigrizki, osvežitev s kavo v odmorih in ogled filma v Kinu Dvor  27. 9. ob 17.00.

V petek, 28. 9. 2018 bo ob sklepu zborovanja  od 14.00 ure potekalo praznično srečanje zgodovinarjev s podelitvijo častnega članstva in najvišje stanovske nagrade KLIO! Ta prireditev je povsem odprta za javnost in posebej vabimo vse zgodovinarje in druge raziskovalce naše preteklosti, da od 14.00 ure naprej praznujemo skupaj z nagrajenci!

14.00-15.00 Viteška dvorana – PODELITEV ČASTNEGA ČLANSTVA ZZDS 

PODELITEV NAGRADE KLIO IN PRIZNANJA E. DOLENCA

Na to stanovsko prireditev so posebej toplo vabljeni vsi slovenski zgodovinarji!

Prav lepo vabljeni!

Dragica Čeč in Branko Šuštar

za Programski odbor 39. zborovanja ZZDS

2018_Prijavnica_39_zborovanje_ZZDS_2

 

 

NOMINIRANCI ZA NAGRADO KLIO IN PRIZNANJE ERVINA DOLENCA 2018

Komisija  ZZDS za stanovsko nagrado zgodovinarjev KLIO in za priznanje E. Dolenca (dr. Bojan Godeša, dr. Aleksej Kalc, dr. Branko Marušič,  dr. Avguštin  Malle in dr. Marko Štuhec) je pregledala predloge in v minulih dveh koledarskih letih izdana dela ter v ožji izbor za priznanje E. Dolenca za zgodovinopisni prvenec uvrstila naslednja tri, po abecednem vrstnem redu navedena dela:

Urška Bratož, Bledolična vsiljivka z vzhoda: kolera v severozahodni Istri (1830-1890). Koper: Založba Annales, 2017.

Gašper Mithans, Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski “kulturkampf”. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

Po točkovanju članov komisije se je v ožji izbor nagrade KLIO uvrstilo naslednjih pet, po abecednem vrstnem redu navedenih del, ki so bila izdana v zadnjih dveh minulih koledarskih letih:

Sašo Jerše, Im Schutz und Schirm des Reiches : Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2016.

Monika Kokalj Kočevar, Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

Dušan Kos, Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

Renato Podberšič, Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo; Gorica: Goriška Mohorjeva družba; Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2017.

Salvator Žitko, Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861-1914). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Inštitut IRRIS, Libris, 2016.

Podelitev nagrade in priznanja bo v petek, 28. 9. 2018 na 39. zborovanju ZZDS, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (Viteška dvorana).

 

Prireditev je odprta za javnost! Lepo povabljeni na razglasitev in podelitev obeh nagrad!

ZZDS, Komisija za podelitev nagrade KLIO in Programski odbor 39. zborovanja ZZDS 2018

 

ZZDS v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper

Za podporo zborovanju se zahvaljujemo tudi SVIZ in Oddelku za zgodovino FF v Ljubljani.

 

 PROGRAM 

 

 ČETRTEK,  27. 9. 2018

 

8.30-8.50 registracija, kava

8.50-9.10 (Viteška dvorana)

Pozdravni nagovori: Branko Šuštar, ZZDS; Marko Štepec, ZDL; Kaja Širok, MNZS

9.10-9.45 (Viteška dvorana)

Uvodno predavanje Marta Verginella: Zgodovina med individualnim in kolektivnim; od množic do posameznika, od biografije do globalne zgodovine

9.45-10.40: Okrogla miza: Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka: osebni spomini, dostopnost, objavljanje (moderator: Dragica Čeč),

sodelujeta Erica Johnson Debeljak, Maja Kač.

 

10.40-11.00 Odmor

 Vzporedni paneli potekajo  A – v Viteški dvorani (1. nadstropje) in B – v Pedagoški sobi (pritličje)

 

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel A Soočanje raziskovalca z (ekstremnimi) izkušnjami posameznika  (vodi: Irena Selišnik)

Anica Mikuš Kos, Otroštvo v vojni spomini in razmišljanja iz današnjega časa

Vida Rožac Darovec, »Prav proti fašistom v naši vasi ni bil noben …« Arheologija spominjanja na čas fašizma na istrskem podeželju

Kaja Širok, Pričevalci kot naratorji XX. stoletja

Vilma Brodnik, Spomini nekaterih obsojencev iz Nagodetovega procesa kot vir za pouk o človekovih pravicah pri predmetu zgodovina v osnovnih in srednjih šolah

Marija Jurić Pahor, »Ko je vkorakal Hitler …« Koroški Slovenci in leto 1938 z vidika strategij odzivanja

 

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel B – Posamezniki v izkušnjah kriz in neznanega (vodi: Marko Štepec).

 Ivan Vogrič, Usode slovenskih prostovoljcev v sestavi protiturških sil v letih 18751878

Petra Kavrečič, Romanje skupine veteranov »269. pehotnega regimenta« po poteh nekdanje Soške fronte

Miha Ojsteršek, Slovanski voditelji in njihovi germanski nasprotniki: primerjava vpliva posameznika na razvoj plemenske skupnosti pri Slovanih in Germanih

Matej Hriberšek, Nekaj zanimivosti iz življenja in dela barona Žige Herbersteina na osnovi njegove latinske avtobiografije Ljubemu zanamstvu (Gratae posteritati)

Urška Bratož, Doživljanje novoveških epidemij

 

12.40-13.30 Daljši odmor

13.30-14.30  Vzporedna panela – panel A –  Ženski pogledi (vodi: Marta Veginella).

Irena Selišnik, Ana Cergol Paradiž, Feminizacija uradniškega poklica po prvi svetovni vojni in usode prvih uradnic

Marjan Rupert, Karmela Kosovel: Lepa Vida slovenske kulture?

Jelka Pšajd, Vloga ženske na podeželju Pomurja in Porabja: prevzemanje moških vlog v odsotnosti moških članov družine

 

13.30-14.30  Vzporedna panela – panel BMoški pogledi (vodi: Marko Štuhec)

Dušan Kos, Mali veliki človek pred kraljico. Misli in komunikacija državnega uradnika
z vladarjem in visoko politiko v času velikih državnih reform v habsburških deželah sredi 18. stoletja

Marjeta Pisk, Pomen socialnih mrež znotraj zgodovinskega dogajanja in oblikovanja spominov: primer spominskih zapisov duhovnika

Jurij Kunaver, Osebni dnevnik Pavla Kunaverja

 

14.30-16.00 OBČNI ZBOR ZZDS

17.00 MOŠKI NE JOČEJO. – PROJEKCIJA FILMA ZA UDELEŽENCE SIMPOZIJA – KINO DVOR,

Kolodvorska 13, Ljubljana, https://www.kinodvor.org/spored/

 

PETEK, 28. 9. 2018

 

8.30-9.00 registracija, kava

9.00-10.40 Vzporedna panela – panel APosamezniki v 2. svetovni vojni  (vodi: Kaja Širok)

Kornelija Ajlec, Mejne vojne ali kako so ozemeljske spremembe vodile v drugo svetovno vojno ter usmerjale njen potek

Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, O avdiovizualnih virih raziskovalnega projekta in uporabi družabnih medijev

Maja Vehar, Spomini na Žiri kot obmejni kraj v času druge svetovne vojne

Peter Mikša, Matija Zorn, Meja med nemškim rajhom in NDH v Obsotelju 1941–1945: med spominom in materialnimi ostanki

Matija Zorn, Peter Mikša, Rapalska meja in njena dediščina

 

9.00-10.40 Vzporedna panela – panel B – Posamezniki v vrvežu 20. stoletja  (vodi: Aleš Gabrič)

Borut Batagelj, Anonimka: projekt Pokrajinskega arhiva Celje

Irena Ribič, Urška Purg, Predstavitev projekta In search of freedom – v iskanju svobode: 1968 –2018

Boštjan Kernc, Zgodovinska oseba lahko oživi v računalniški igri: Davorin Jenko in njegov čas v animirani in igrificirani »pustolovščini«

Katarina Jurjavčič, Vlastja, kampeljc povojne časopisne reportaže

Jelka Piškurić, Politični mejniki in vsakdanje življenje – podoba socializma v spominih

10.40-11:00 Odmor

 

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel A – Posamezniki pred izzivi časa (vodi: Branko Šuštar)

Nadja Terčon, Sava in Jolanda, prvi slovenski pomorščakinji

Renato Podbersič, Marcello Morpurgo in njegova Gorica

Stanislav Južnič, Drobni dunajski podjetnik Swaty na prepihu velike mariborske zgodovine

Miha Preinfalk, »Vedno sem bila slovenskemu življu naklonjena …« Usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej

Dunja Dobaja, Bil/a sem ukradeni otrok

 

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel B – Pomembni posamezniki in njihova integracija v šolski kurikulum (vodi: Bojan Balkovec)

Jasna Žižek, Zgodbe o arhitektu Novaku in njegovih delih: raziskovalna naloga s področja zgodovine učenk OŠ I Murska Sobota

Matej M. Kavčič, Vzgoja učencev prek lika Alojzija Šuštarja

Anton Snoj, Ideja o treh Vidovih dnevih: reinterpretacija zgodovine na slovenskih šolah v prvi Jugoslaviji

Duša Fischinger, Družinska zgodovina kot nov način spoznavanja preteklosti

12.40 – 13.50 Daljši odmor

 

14.00-15.00 Viteška dvorana 

 PODELITEV ČASTNEGA ČLANSTVA ZZDS  

PODELITEV NAGRADE KLIO IN PRIZNANJA E. DOLENCA

Na to stanovsko prireditev so posebej toplo vabljeni vsi slovenski zgodovinarji

 

15.00-16.00 DRUŽENJE Z NAGRAJENCI

 

ZZDS v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper

 

Za podporo zborovanju se zahvaljujemo tudi SVIZ in Oddelku za zgodovino FF v Ljubljani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVABILO na 39. zborovanje ZZDS “Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka” 27.-28. 9. 2018

Spoštovani,

ZZDS vas v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana vabi na 39. zborovanje zgodovinarjev z naslovom “Mejniki in zgodovina: velika zgodovina skozi oči majhnega človeka”, ki bo v četrtek, 27. 9. in petek, 28. 9. v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, Celovška cesta 23. http://www.muzej-nz.si/.  

Cena kotizacije za udeležence simpozija:

 – 45 EUR do 31. julija 2018

 – 55 EUR od 1. avgusta do 15. septembra 2018

Vsi udeleženci ste naprošeni, da pošljete prijavnico (v priponki spodaj) na dogodek in sicer na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije,  gradivo zborovanja s povzetki prispevkov, lahki prigrizki, osvežitev s kavo v odmorih in ogled filma v Kinu Dvor 26. 9. ob 17.00.

Prav lepo vabljeni!

Programski odbor 39. zborovanja ZZDS

2018_Prijavnica_39_zborovanje_ZZDS_2

 

 

POVABILO na 39. zborovanje ZZDS “Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka” 27.-28. 9. 2018

Anna Frank

Spoštovani,

vabimo vas na 39. zborovanje ZZDS z naslovom “Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka”. 

Zveza zgodovinskih društev se je odločila obeležiti leto nekaterih izpostavljenih političnih  prelomnic 19. in 20. stoletja s temo, ki se bo dotikala vprašanj posameznika in njegovega odnosa do zgodovinskih dogodkov. S pojmom zgodovina pa hočemo preseči prvo asociacijo in hkrati najbolj obsežne zbirke osebnih spominov, ki so zlasti množični v času največjih kolektivnih in osebnih stisk 20. stoletja: vojn. Osebne izkušnje želimo zbrati iz različnih zgodovinskih obdobij, od pripadnikov različnih družbenih skupin in spolov. Ne nazadnje je ravno s politično zgodovino akterjev iz slovenskega prostora – grofov Celjskih povezan eden posebej zanimivih srednjeveških osebnih spominov na prelomne zgodovinske dogodke in še to v perspektivi manj vidnega dela srednjeveške družbe – ženske.

Zborovanje bomo pripravili  v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana v četrtek, 27. 9. in petek, 28. 9. v obliki plenarnih zasedanj in paralelnih sekcij v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, Celovška cesta 23. http://www.muzej-nz.si/

Kotizacija

Cena kotizacije za udeležence simpozija:

 – 45 EUR do 30. junija 2018; za referente in udeležence brez referata; prijavnico s plačilom znižane kotizacije (45 EUR) izpolnite predavatelji do 30. junija.

 – 55 EUR od 1. julija  do 15. septembra 2018 

Vsi udeleženci ste naprošeni, da pošljete prijavnico (v priponki spodaj) na dogodek in sicer na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije,  gradivo zborovanja s povzetki prispevkov, lahki prigrizki, osvežitev s kavo v odmorih in ogled filma v Kinu Dvor 27. 9. ob 17.00. 

Predstavitve na zborovanju 

Avtorji bodo lahko svoje prispevke predstavili v paralelnih panelih s 15 minutnimi predavanji, ki jim bo sledila 5 minutna diskusija. Od avtorjev pričakujemo primerno PowerPoint predstavitev in upoštevanje odmerjenega časa. Zaključna 10-15 minutna diskusija sledi na koncu vsakega panela. Od avtorjev prispevkov pričakujemo, da bodo sodelovali na zborovanju oba dneva!

PLAČILO – Kotizacijo zborovanja poravnajte s plačilom na bančni račun ZZDS.

ime računa: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

naslov: Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

IBAN: SI56 0201 0001 2083 935;

Swift code: LJBASI2X

Prosimo, uporabite to referenčno kodo: 99-2018

Račun je odprt pri banki: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna številka ZZDS: SI95580182

Vse bančne stroške poravna plačnik – udeleženec zborovanja. Jasno označite v bančnih formularjih polno ime udeleženca zborovanja za katerega je plačana kotizacija. Račun za opravljeno plačilo kotizacije bomo izročili udeležencem zborovanja ob registraciji na konferenci.

Vračilo plačane kotizacije. 

Odpoved udeležbe na zborovanju sporočite pisno z e-pošto na naslov programskega odbora (2018zzds39@gmail.com) najkasneje do 16. 8. 2018, da vam bomo lahko vrnili plačano kotizacijo, razen administrativnih stroškov v višini 25 EUR. Za odpovedi po 16. 8. 2018 ne bo vračila denarja, kakor tudi v primeru, da se prijavljenec ne udeleži zborovanja. 

Če imate še kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas.

V skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) bomo vaše podatke zbirali zgolj za namene izdaje računov.

Veselimo se srečanja z vami!

Programski odbor 39. zborovanja ZZDS

2018_Prijavnica_39_zbor_ZZDS-1

Prof. Marc Depaepe, ugledni strokovnjak za mednarodna vprašanja zgodovine izobraževanja in zgodovine psihologije, predava 23. maja v Ljubljani!

 Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Zveza zgodovinskih društev Slovenije ZZDS in Inštitut za novejšo zgodovino INZ vas vabita na predavanje:

Kolonialna vzgoja in izobraževanje v Kongu – vprašanje “nekritične pedagogike” do grenkega konca?

O kolonialni vzgoji in izobraževanju v Kongu kot vprašanju “nekritične pedagogike” bo predaval prof. Marc Depaepe (KU Leuven, Belgija).

Predavatelj je ugledni strokovnjak za mednarodna vprašanja zgodovine izobraževanja in zgodovine psihologije, univerzitetni  profesor, član in predsednik mednarodnih društev za zgodovino vzgoje in urednik vrste publikacij in revij s področja zgodovine izobraževanja.

Predavanje bo v sredo, 23. maja 2018 ob 11.00  v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, Kongresni trg 1/II.

Prof. Marc Depaepe bo predaval v angleškem jeziku.  Lepo povabljeni k predavanju in diskusiji o temah iz pedagoške preteklosti Konga in Evrope, zgodovine izobraževanja in psihologije, o pedagoških dilemah preteklosti in sodobnosti.

Colonial education in the Congo – a question of “uncritical pedagogy” until the bitter end?

Prof. Marc Depaepe , KULeuven@Kulak, Belgium

Our approach is a historical, and not a theoretical or a philosophical one. But such an approach might help in understanding the complexities and ambiguities of the pedagogical mentalities in the course of the twentieth century. As is usually the case in historical research, the groundwork must
precede the formulation of hypotheses, let alone theories, about the nature of pedagogical practices.

Therefore, since the 1990s, “we” (as a team) have been busy studying the history of education in the former Belgian Congo. Of course, since then we have not only closely monitored the theoretical and methodological developments in the field of colonial historiography, but have ourselves
also contributed to that history. This article tries to give an overview of some of our analyses, concentrating on the question of to what extent the Belgian offensive of colonial (i.e. mainly
Catholic) missionary education, which was almost exclusively targeted at “paternalism,”
contributed to the development of a personal life, individual autonomy and/or emancipation of the native people. From the rear-view mirror of history we are, among other things, zooming in on the crucial 1950s, during which decade thoughts first turned to the education of a (very limited)
“elite.”

The thesis we are using in this respect is that the nature of the “mental space” of colonialism was such that it did not engender a very great widening of consciousness among the local population.

Marc Depaepe, Professor of History of Education and History of Psychology

Uradno VABILO
Prof. Marc Depaepe, Biografija in bibliografija