Category Archives: Zborovanja ZZDS

“Poti izobraževanja v slovanskem svetu / Paths of education in the Slavic world.”

ZZDS in mednarodna potujoča razstava / HAS and International travel exhibition:
22. 12. 2016 – 21. 4. 2017

Muzeji izobraževanja, pedagogi in zgodovinarji odkrivajo kulturni razvoj
Educational museums, pedagogues and historians discover the cultural development.

Informativna zloženka / Information Leaflet 
Povabilo / Invitation

V povezovalni vlogi slovenskih zgodovinarjev nadgrajuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije ZZDS temo svojega 38. zborovanja ZZDS na Ravnah na Koroškem 2016
Zgodovina izobraževanja / History of Education, Slovenia še z razstavo “Poti izobraževanja v slovanskem svetu / Paths of education in the Slavic world”

Pri predstavitvi izobraževalne poti pri slovanskih narodih se je zaenkrat na pobudo ZZDS in FSK Foruma slovanskih kultur / Forum of Slavic Cultures k skupnemu razstavnemu projektu odzvalo deset držav. Za razstavo je poskrbelo sedem nacionalnih muzejev izobraževanja iz Ljubljane, Zagreba, Beograda, Kijeva, Gabrova, Prage in Bratislave ob sodelovanju raziskovalcev zgodovine izobraževanja iz Rusije, Bosne in Hercegovine in Črne gore, kjer takšnih osrednjih nacionalnih muzejev šolstva ali pedagogike nimajo. Za svojo predstavitev, ki ji sledimo v narodnem jeziku vsake sodelujoče države in v mednarodni angleščini, so avtorji izbrali vsak po 24 fotografij in jih oblikovali v šestih temah.
To so:

  1. Koraki v razvoju pismenosti / Steps in development of literacy. –
  2. Pedagogi, učitelji, učiteljice / Pedagogues , teachers, female teachers. –
  3. Šolske stavbe / School buildings . –
  4. Šolski pouk / School lessons . –
  5. Učbeniki in pedagoška literatura / School textbooks and pedagogical literature. –
  6. Učila in šolska oprema / Teaching aids and school equipment.

Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani (Plečnikov trg 1) bo razstava nastala v sodelovanju ZZDS in FSK, ki s tematiko izobraževanja pri slovanskih narodih spodbuja tudi k predstavitvi širših povezav evropskega šolstva, gostovala do srede aprila 2017. Muzej je odprt ob delavnikih od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure in vsako prvo soboto v mesecu od 10. do 14. ure. Vabljeni!
http://www.ssolski-muzej.si/slo/news.php?item=365
Informacije: branko.sustar@guest.arnes.si

38. zborovanje ZZDS – Conference

Zgodovina izobraževanja / History of Education, Slovenia
Ravne na Koroškem, 28.- 30. september 2016

NOVO / NEW! Na spletu je dostopna elektronska oblika programske knjižice
38. zborovanja slovenskih zgodovinarjev z mednarodno udeležbo s programom in
povzetki na zborovanju predstavljenih prispevkov na temo Zgodovina izobraževanja!

Program zborovanja-končni / Programme of the conference-final (.pdf- 313KB)

Program zborovanja s slov. in angl. naslovi predavanj ter voditelji panelov / Conference programme with Slovene and English titles of papers and pannels Chairpersons (.pdf -304KB)

Knjiga povzetkov-Book of Abstracts: ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJA-HISTORY OF EDUCATION, SLOVENIA; 38. zborovanje ZZDS, 28.-30. 9. 2016, Ravne na Koroškem, 80 str. (.pdf – 895KB)

Plakat 38. zborovanja ZZDS Zgodovina izobraževanja 2016 (.pdf – 1.4MB)


Informacija za medije (.docx – 14KB)


Map / zemljevid – Ravne na Koroškem –  Lokacije 38. zborovanja ZZDS:

Srednja šola Ravne – High School Ravne
Koroška osrednja knjižnica – Central Library
Štauharija – KPM Muzej / Museum
Hotel Delatut

38. zborovanje_zemljevid_Ravne

38. zborovanje_satelitska slika_Ravne

Nominiranci za nagrado KLIO in nagrado Ervina Dolenca

Zborovanje ZZDS 2016

Podelitev nagrad bo na 38. zborovanju ZZDS, Ravne na Koroškem, 28. 9. 2016 ob 20.00

Vabimo vas na prireditev in podelitev nagrade KLIO na področju zgodovinopisja, ki bo potekala v sredo, 28. 9. 2016 ob 20.00 na 38. zborovanju ZZDS na Ravnah na Koroškem v dvorani Srednje šole Ravne. Z nami, nominiranci in nagrajencem bodo tudi Šentanelski pauri, ki bodo zapeli nekaj slovenskih pesmi. Lepo povabljeni.

Vabilo na podelitev nagrad (.pdf 158)

Vabilo za udeležbo na 38. zborovanju zgodovinarjev.

Vabimo vas, da se ob začetku šolskega leta 2016/17 odločite za koristno strokovno izpopolnjevanje.
Tema je povsem povezana z našim šolstvom nekdaj in danes!
Udeležite se 3-dnevnega zborovanja zgodovinarjev na temo zgodovina izobraževanja, osvojite nova spoznanja in sodelujte v razpravi!
Učitelje zgodovine posebej opozarjamo na okrogli mizi 29. 9. 2016 o učbenikih in učnih načrtih ter preverjanju znanja pri pouku zgodovine, ki je pripravljena v sodelovanju s šolsko sekcijo ZZDS. S predavanji in diskusijo bo več kot 80 zgodovinarjev pa tudi drugih raziskovalcev preteklosti iz Slovenije in iz tujine predstavilo zgodovino izobraževanja pri nas od antike do sodobnosti. Uvodna predavatelja sta prof. dr. Peter Vodopivec in dr. Karla Oder.
Dostopna višina kotizacija je namenjena programskim stroškom, gradivu s povzetki prispevkov in okrepčilu udeležencev.

Lepo povabljeni!

za Programski odbor 38. zborovanja
dr. Branko Šuštar, predsednik ZZDS

Prijavnica za udeležbo na 38. zborovanju ZZDS, 28-30 september 2016 (.doc – 127KB)
Prijavnico izpolnite najkasneje do 15. septembra 2016! Pošljite jo po e-pošti: 38zzds2016@gmail.com

Na razpis 38. zborovanja ZZDS 2016 “Zgodovina izobraževanja” smo prejeli več kot 100 predlogov povzetkov. Za velik interes se vsem predlagateljem prav lepo zahvaljujemo! Zaradi tako velikega zanimanja bo programski odbor lahko končal z zahtevnim izborom predlaganih tem šele v naslednjih desetih dneh, vsekakor do začetka maja 2016.

Program zborovanja bo na voljo sredi julija 2016. – Programski odbor

We received more than 100 proposals for the 38th HAS Historical Association of Slovenia “History of Education” Assembly. We thank all proposers for their great interest! Due to such large interest, the Program Committee will complete its demanding selection of suggested topics no earlier than in the next ten days and certainly until the beginning of May 2016.
The program of conference will be available in mid-July 2016.Program Committee

Uradno povabilo (.pdf – 380KB) – Call for Papers (.pdf – 311KB)
Obrazec za prijavo (.doc- 127KB) – Registration Form (.doc- 127KB)