Nagrade KLIO

Nagrada se imenuje Klio s podnaslovom Nagrada Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo v zgodovinopisju in jo podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1. člen Pravilnika o podeljevanju nagrade Klio).

Zveza zgodovinskih društev Slovenije podeljuje tudi priznanje dr. Ervina Dolenca za najboljši prvenec na področju zgodovinopisja.

Prejemniki nagrade Klio

 

Nagrada KLIO 2016

Rezultat iskanja slik za s puško in knjigo

Prejemnik desete nagrade Klio za najboljše zgodovinopisno delo v letu 2015 je red. prof. dr. Božo Repe za monografijo S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945. Nagrado je prejel na 38. zborovanju slovenskih zgodovinarjev na slovesni prireditvi na Ravnah na Koroškem.

 

 

 

Nagrada KLIO 2015

Rajko Bratoz - Med Italijo in IlirikomAkad. prof. dr. Rajko Bratož za monografijo:
Med Italijo in Ilirikom : slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014 (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 46 in Dela: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede; 39 = Opera: Academia scientarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 39)

Nagrada KLIO 2014

Jurij Perovsek - Samoodločba in federacijaDr. Jurij Perovšek za delo: Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 16).

Nagrada KLIO 2012

Bojan Godesa - Čas OdličitevDr. Bojan Godeša za delo: Čas odločitev: katoliški tabor in začetek okupacije, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Nagrada KLIO 2010

Andrej Studen - Pijane zverineDr. Andrej Studen za delo: Pijane zverine: o moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva, Celje: Zgodovinsko društvo, 2009 (Zbirka Zgodovini.ce, 9).

Nagrada KLIO 2008

Peter Vodopivec - Od Pohlinove slovniceDr. Peter Vodopivec za delo: Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja, Ljubljana: Modrijan, 2006.

Nagrada KLIO 2006

Alenka Cedilnik - IlirikDoc. dr. Alenka Cedilnik za delo: Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim: balkansko-podonavski prostor v poročilih Atanazija, Hilarija, Sokrata Sholastika, Sozomena, Teodoreta in Filostorgija, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 3).

Nagrada KLIO 2004

Matjaz Bizjak - Ratio facta est

Dr. Matjaž Bizjak za delo: Ratio facta est: gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 2).

Nagrada KLIO 2002

Igor Grdina - Ipavci

Red. prof. ddr. Igor Grdina za delo: Ipavci: zgodovina slovenske meščanske dinastije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Nagrada KLIO 2000

Peter Štih - Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza

Akad. prof. dr. Peter Štih za delo: “Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza” : študija o dveh listinah cesarja Otona III. iz leta 1001 za oglejskega patriarha Johannesa in furlanskega grofa Werihena (DD. O. III. 402 in 412), Nova Gorica: Goriški muzej, grad Kromberk, 1999.

Prejemniki nagrade dr. Ervina Dolenca:

  •  leta 2012 dr. Neva Makuc za delo: Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 8).
  • leta 2014 dr. Aleksander Lorenčič za delo: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004), Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 15).