Častni člani

Dr. Milica Kacin Wohinz

Častni član Dr. Milica Kacin WohinzRodila se je 12. oktobra 1930 na Reki pri Cerknem. V otroških in najstniških letih je doživljala fašizem, vojno, okupacijo in domače partizansko Cerkno z vsemi njegovimi protislovji. Nižjo gimnazijo v Cerknem je obiskovala le leta 1945/46, nato je šolanje nadaljevala na gimnaziji v Postojni.

Dr. Vasilij Melik

Rodil se je 17. januarja 1921 v Ljubljani kot drugi sin znanega geografa Antona Melika. Leta 1939 je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani. Med vojno je bil interniran v Gonarsu in na prisilnem delu v Postojni.

Dr. Tone Ferenc

Rojen je bil 6. decembra 1927 v Veržeju. Po maturi na murskosoboški gimnaziji leta 1951 se je odločil za študij zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in leta 1956 diplomiral. Doktorsko disertacijo Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945 je obranil leta 1965 na Filozofsko-jezikoslovni fakulteti v Beogradu, kjer so jo ocenili za eno najboljših, kar jih je bilo obranjenih na tej fakulteti.

Dr. Janko Pleterski

Rojen je bil 1. februarja 1923 v Mariboru. Leta 1941 je maturiral na realni gimnaziji v Ljubljani. Po začetku italijanske okupacije Ljubljanske pokrajine je bil avgusta 1941 zaradi sodelovanja z OF aretiran in zaprt v Alessandriji. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 se je vrnil v Ljubljano in se v juliju 1944 pridružil partizanom. Po koncu vojne je od 1945 do 1951 delal na jugoslovanskem zunanjem ministrstvu v Beogradu ter vmes (1947) končal diplomatsko šolo tega ministrstva.

Dr. France Kresal

France Kresal je bil rojen 7. avgusta 1935 v Grmu pri Trebnjem. Leta 1956 je maturiral na novomeški gimnaziji, nakar se je vpisal na študij zgodovine, ki ga je dokončal leta 1961 z diplomsko nalogo Tekstilni koncern Mautner in litijska predilnica, za katero je prejel Prešernovo nagrado za študente. Takoj po diplomi se je zaposlil na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja (današnji Inštitut za novejšo zgodovino), kjer je ostal vse do upokojitve leta 2000.

Prof. dr. Miroslav Stiplovšek

častni član Prof. dr. Miroslav StiplovšekRodil se je 18. julija 1935 v Ljubljani. Osnovno šolo je končal v Domžalah, gimnazijo pa v sosednjem Kamniku. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral zgodovino in diplomiral leta 1960. Naslednje leto se je kot asistent zaposlil na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete. Pod mentorstvom Metoda Mikuža je leta 1966 obranil doktorsko disertacijo Dejavnost strokovnih organizacij v jugoslovanskem delu Slovenije 1918-1922.

Dr. Ignacij Voje

Ignacij Voje se je rodil 28. februarja 1926 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je leta 1946 vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je že pred končanim študijem zgodovine opravljal delo pomožnega asistenta pri profesorju Gregorju Čremošniku, po diplomi iz obče in narodne zgodovine leta 1951 pa je postal asistent. Med leti 1954-1956 je študiral na Orientalskem inštitutu v Sarajevu, kjer je segel na področje turščine, turške diplomatike in paleografije.

 Janez Stergar

Rojen je 11.7.1948 v Ljubljani, kjer je 1973 na Filozofski fakulteti diplomiral iz zgodovine in geografije; absolviral je tudi študij sociologije. 1972-2013 je bil zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja – INV v Ljubljani (od 1994 strokovni svetnik).

Branko Marušič

Branko Marušič se je rodil 4. februarja 1938 v Gorici. Družina se je preselila v Solkan, kjer je obiskoval osnovno šolo ter nato gimnazijo v Šempetru pri Gorici, Solkanu in v Novi Gorici, kjer je leta 1955 maturiral. Na ljubljanski univerzi se je najprej vpisal na študij medicine, nato pa na zgodovino, kjer je leta 1962 diplomiral z diplomsko nalogo Goriški Slovenci od prodora pri Kobaridu do konca leta 1918.

Salvator Žitko

Rodil se je 24. decembra 1942 v Metliki. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Črnomlju, leta 1957 pa šolanje nadaljeval na koprski gimnaziji. Po opravljeni maturi se je leta 1961 vpisal na študij zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. S temo Dogodki in spremembe v Istri po padcu Beneške republike l. 1797 je leta 1966 diplomiral in se kot štipendist koprske občine najprej zaposlil v tamkajšnjem Mestnem arhivu, nato pa kot profesor zgodovine in estetske vzgoje na Gimnaziji Koper.

Peter Vodopivec

Rojen je bil 7. julija 1946 v Beogradu. Osnovno šolo in II. gimnazijo (1957–65) je obiskoval v Ljubljani, kjer se je leta 1965 vpisal na študij zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti. Za diplomsko nalogo Luka Knafelj in štipendisti Knafljeve ustanove je dobil Prešernovo nagrado za študente. Leta 1978 je doktoriral s temo Socialni in gospodarski nazori v slovenskih in sosednjih pokrajinah v predmarčni dobi.

Darja Mihelič

Rojena je bila 3. marca 1950 v Ljubljani v družini zgodovinarja Boga Grafenauerja. Leta 1974 je diplomirala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani in za diplomsko delo Karantanija v očeh zgodovinarjev od konca XV. do XVIII. stoletja prejela študentsko Prešernovo nagrado. Oktobra istega leta se je kot stažistka raziskovalka zaposlila na sedanjem Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa na ZRC SAZU.

Jože Mlinarič

Jože Mlinarič se je rodil 3. marca 1935 v Mariboru. Po maturi je v Ljubljani študiral klasično filologijo in leta 1961 diplomiral, nato pa je kot izredni študent leta 1969 diplomiral še na oddelku za zgodovino. Kot srednješolski profesor je poučeval na gimnazijah na Ravnah in v Novem mestu (1959–1965).