Dr. France Kresal

France Kresal je bil rojen 7. avgusta 1935 v Grmu pri Trebnjem. Leta 1956 je maturiral na novomeški gimnaziji, nakar se je vpisal na študij zgodovine, ki ga je dokončal leta 1961 z diplomsko nalogo Tekstilni koncern Mautner in litijska predilnica, za katero je prejel Prešernovo nagrado za študente. Takoj po diplomi se je zaposlil na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja (današnji Inštitut za novejšo zgodovino), kjer je ostal vse do upokojitve leta 2000. Leta 1972 je bil po zagovoru disertacije Razvoj tekstilne industrije v Sloveniji 1918-1941 promoviran za doktorja zgodovinskih znanosti in izvoljen za znanstvenega sodelavca. Štiri leta kasneje je postal višji znanstveni sodelavec, od leta 1982 pa znanstveni svetnik. Med leti 1975-1979 je bil direktor Inštituta. Dolga leta je bil član uredništva Prispevkov za zgodovino delavskega gibanja oz. za novejšo zgodovino, tri leta tudi glavni in odgovorni urednik. V Zvezi zgodovinskih društev Slovenije je bil v letih 1980-1982 predsednik, nato šest let podpredsednik, sodeloval je tudi v strokovnem odboru Enciklopedije Slovenije. Kot predsednik je dejavno sodeloval pri češko-jugoslovanski zgodovinski komisiji, leta 1994 pa je bil tudi eden od pobudnikov za ustanovitev slovensko-češke zgodovinske komisije.

Preučuje delavsko socialno problematiko in industrijski razvoj na Slovenskem, zlasti v obdobju med obema vojnama. Svojo pozornost je posvetil predvsem tekstilni industriji. Na to temo je objavil kopico strokovnih in poljudnih člankov, kot celoto pa jo je predstavil v svoji razširjeni doktorski disertaciji, ki je v knjižni obliki izšla pod naslovom Tekstilna industrija v Sloveniji (1976). Temeljito je preučil zlasti zgodovino Predilnice Litija (Zgodovina Predilnice Litija: 1886-1986, 1986), ki si jo je izbral že za temo diplomske naloge. Drugo težišče njegovega raziskovalnega udejstvovanja predstavlja zgodovina socialne politike in delovno-pravnih odnosov. Svoja spoznanja iz tega področja je strnil v obsežni knjigi Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji od liberalizma do druge svetovne vojne (1998). Njegove razprave in članki, ki jih je objavljal v Prispevkih, Zgodovinskem časopisu, Kroniki in v različnih zbornikih, predstavljajo pomemben doprinos na področju gospodarske in socialne zgodovine v slovenskem prostoru.

Miroslav Stiplovšek, »France Kresal – šestdesetletnik«, Zgodovinski časopis, 49 (1995), št. 3, 471-472.

Žarko Lazarević, »Dr. France Kresal – sedemdesetletnik«, Zgodovinski časopis, 59 (2005), št. 3-4, 515-517.