Predsedniki društva

 

2010-2014 Matevž Košir
2008-2010 Egon Pelikan
2006-2008 Nevenka Troha
2004- 2006 Mitja Ferenc
2002-2004 Brane Goropevšek
2000-2002 Jurij Perovšek
1996-2000 Stane Granda
1994-1996 Franc Rozman
1992-1994 Jera Vodušek Starič
1988-1992 Darja Mihelič
1985-1988 Marija Oblak-Čarni
1984-1985 Vasilij Melik
1982-1984 France Kresal
1976-1982 Ignacij Voje
1974-1976 Tone Ferenc
1968-1974 Bogo Grafenauer
1966-1968 Ferdo Gestrin
1948-1966 Fran Zwitter
-1948 Milko Kos