Zbirka ZZDS

Socialna in kulturna zgodovina hrane

Socialna in kulturna zgodovina hrane / uredila Dragica Čeč, Branko Šuštar. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. – 406 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v slov. in nem. – 300 izv. – Recenzenta Andrej Studen, Aleksej Kalc. – Bibliografija: str. 369-398. – Kazalo

ISBN 978-961-6386-69-2 (Inštitut za novejšo zgodovino) COBISS SI-ID 287442432

Naročite izvod
Naročilo po naročilnici ali po telefonu: 01 241 1200
Cena: 25, 00 EUR 

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletjaPogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja / [uredniki Dragica Čeč, Aida Škoro Babić, Matevž Košir ; prevod Aida Škoro Babić, Drago Trpin]. – Nova Gorica : Zgodovinsko društvo za severno Primorsko ; Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 173 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov., deloma v it. – 300 izv. – Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. – Povzetek v slov. in angl. ali slov. in it. pri vseh prispevkih.

Naročite izvod
Naročilo po telefonu: 01 241 1200
Cena: 28, 00 EUR

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij : zbornik referatovTemeljne prelomnice preteklih tisočletij : zbornik referatov / 30. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Rogla, 28. – 30. september 2000 ;
uredila Stane Granda, Barbara Šatej ; [prevodi Niko Hudelja, Avguštin Malle]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001 ([Ljubljana] : Grafika M). – 383 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov in na dnu str. – Zusammenfassung pri večini prispevkov

ISBN 961-90803-2-7
COBISS.SI-ID 111832576

Slovenija v letu 1945

Slovenija v letu 1945Slovenija v letu 1945 : zbornik referatov [z mednarodnega znanstvenega posveta Slovenija v letu 1945, 27. in 28. septembra 1995 v Ljubljani] / [uredil Aleš Gabrič]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996 ([Ljubljana] : Skušek). – 170 str. ; 24 cm

Korporativni avtor naveden v kolofonu. – 700 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 961-90315-0-4
COBISS.SI-ID 57087744

MED politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975)

MED politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975)MED politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975) / [uredila Aleksander Žižek, Jurij Perovšek]. – Ljubljana :Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005. – 208 str. ; 24 cm

Fotogr. D. Kermavnerja na zadnji str. platnice. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 961-91431-2-4 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije)

Sosed v ogledalu soseda : od 1848 do danes, [Der Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn : von 1848 bis heute]

Sosed v ogledalu soseda : od 1848 do danesSosed v ogledalu soseda : od 1848 do danes = #Der #Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn : von 1848 bis heute / Prvo zasedanjeslovensko-avstrijske zgodovinske komisije = [Ersteslowenisch-österreichische historiker-Tagung], Bled, 9. – 12. 11. 1993 ;uredil Franc Rozman ; [prevajanje v nemščino Elisabeth Seitz in NikoHudelja]. – Ljubljana : Nacionalni komite za zgodovinske vede RepublikeSlovenije, 1995 ([Ljubljana] : Skušek). – 166 str. ; 24 cm

Besedilo slov. in nem. – 500 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 961-90292-0-8
COBISS.SI-ID 55495424

ŽIVLJENJE in delo Josipa Žontarja: ob stoletnici rojstva

ŽIVLJENJE in delo Josipa Žontarja: ob stoletnici rojstvaŽIVLJENJE in delo Josipa Žontarja : ob stoletnici rojstva / [uredil Jože Žontar]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije ; Kranj : Mestna občina, 1996 ([Ljubljana] : Skušek). – 52 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. – Bibliografija Josipa Žontarja: str. 49-52 in opombe z bibliografijo na dnu strani. – Zusammenfassung

ISBN 961-90315-1-2 (ZZDS)
COBISS.SI-ID 59268864

SLOVENIJA 1848-1998: iskanje lastne poti

SLOVENIJA 1848-1998: iskanje lastne potiSLOVENIJA 1848-1998: iskanje lastne poti : mednarodni znanstveni simpozij, Maribor, Narodni dom – Pokrajinski muzej, 16. – 17. april 1998 / [organizatorja] Univerza v Mariboru [in] Zveza zgodovinskih društev Slovenije ; uredila Stane Granda, Barbara Šatej ; [prevod Niko Hudelja in Walter Lukan]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1998 ([Ljubljana] : Grafika-M). – 352 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu strani. – Zusammenfassung pri vseh prispevkih

ISBN 961-90315-6-3
COBISS.SI-ID 78559232

Razvoj turizma v Sloveniji

Razvoj turizma v SlovenijiRazvoj turizma v Sloveniji : zbornik referatov / 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Bled, 26. – 28. 9. 1996 ; uredila Franc Rozman, Žarko Lazarević. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996([Ljubljana] : Skušek). – 176 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 961-90315-2-0
COBISS.SI-ID 61619968

Ženske skozi zgodovino

Ženske skozi zgodovinoŽenske skozi zgodovino : zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september – 2. oktober 2004 / [uredil Aleksander Žižek ; prevod Simon Zupan . et al.]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004 ([Celje] : Grafika Gracer). – 394 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Prispevki v slov. ali hrv. – 650 izv. – Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. – Summary ali povzetek pri dveh prispevkih

ISBN 961-91431-1-6
COBISS.SI-ID 215440128

DUNAJ in Slovenci

DUNAJ in Slovenci DUNAJ in Slovenci : posvetovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo – Izpostava Ljubljana, Slovenske izseljenske matice, Ljubljana, 18. in 19. junija 1992 / uredila Darja Mihelič ; [prevajalec Niko Hudelja]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1994. – 181 str. : ilustr. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 37875968