Meni

Nagrade KLIO

Nagrada se imenuje Klio s podnaslovom Nagrada Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo v zgodovinopisju in jo podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1. člen Pravilnika o podeljevanju nagrade Klio).

Zveza zgodovinskih društev Slovenije podeljuje tudi priznanje dr. Ervina Dolenca za najboljši prvenec na področju zgodovinopisja.

Prejemniki nagrade Klio

Nagrada Klio za leti 2020 in 2021

Prejemnik trinajste nagrade Klio za najboljše zgodovinopisno delo:

Andrej Rahten, Po razpadu skupne države. Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita. Celje, Celovec, Gorica: Mohorjeva družba, 2020

Nagrada Klio 2019-2020

Prejemniki dvanajste nagrade Klio za najboljše zgodovinopisno delo so:

dr. Petra Svoljšak in dr. Gregor Antoličič: Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018.

dr. Jure Ramšak: (Samo)upravljanje intelekta. Družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji. Ljubljana: Založba Modrijan, 2019.

Nagrada KLIO 2017-2018

Prejemnik enajste nagrade Klio za najboljše zgodovinopisno delo je znanstveni svetnik dr. Dušan Kos, Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

Nagrada KLIO 2016

Prejemnik desete nagrade Klio za najboljše zgodovinopisno delo v letu 2015 je red. prof. dr. Božo Repe za monografijo S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945. Nagrado je prejel na 38. zborovanju slovenskih zgodovinarjev na slovesni prireditvi na Ravnah na Koroškem.

Nagrada KLIO 2015

Rajko Bratoz - Med Italijo in Ilirikom
Rajko Bratoz - Med Italijo in Ilirikom

Akad. prof. dr. Rajko Bratož za monografijo:
Med Italijo in Ilirikom : slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014 (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 46 in Dela: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede; 39 = Opera: Academia scientarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 39)

Nagrada KLIO 2014

Jurij Perovšek - Samoodločba in federacija
Jurij Perovšek - Samoodločba in federacija

Dr. Jurij Perovšek za delo: Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 16).

Nagrada KLIO 2011-2012

Bojan Godesa - Čas Odličitev
Bojan Godesa - Čas Odličitev

Dr. Bojan Godeša za delo:Čas odločitev: katoliški tabor in začetek okupacije, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Nagrada KLIO 2009-2010

Andrej Studen - Pijane zverine
Andrej Studen - Pijane zverine

Dr. Andrej Studen za delo: Pijane zverine: o moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva, Celje: Zgodovinsko društvo, 2009 (Zbirka Zgodovini.ce, 9).

Nagrada KLIO 2007-2008

Peter Vodopivec - Od Pohlinove slovnice
Peter Vodopivec - Od Pohlinove slovnice

Dr. Peter Vodopivec za delo: Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja, Ljubljana: Modrijan, 2006.

Nagrada KLIO 2005-2006

Alenka Cedilnik - Ilirik
Alenka Cedilnik - Ilirik

Doc. dr. Alenka Cedilnik za delo: Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim: balkansko-podonavski prostor v poročilih Atanazija, Hilarija, Sokrata Sholastika, Sozomena, Teodoreta in Filostorgija, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 3).

Nagrada KLIO 2003-2004

Matjaz Bizjak - Ratio facta est
Matjaz Bizjak - Ratio facta est

Dr. Matjaž Bizjak za delo: Ratio facta est: gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 2).

Nagrada KLIO 2001-2002

Igor Grdina - Ipavci
Igor Grdina - Ipavci

Red. prof. ddr. Igor Grdina za delo: Ipavci: zgodovina slovenske meščanske dinastije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Nagrada KLIO 2000

Peter Štih - Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza
Peter Štih - Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza

Akad. prof. dr. Peter Štih za delo: “Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza” : študija o dveh listinah cesarja Otona III. iz leta 1001 za oglejskega patriarha Johannesa in furlanskega grofa Werihena (DD. O. III. 402 in 412), Nova Gorica: Goriški muzej, grad Kromberk, 1999.

Prejemniki nagrade dr. Ervina Dolenca:

  • leta 2022 dr. Alenka Hren Medved za knjigo Premog, železnica, terme in pivo. Modernizacija in demografski razvoj Laškega v dolgem 19. stoletju in Ivan Smiljanić za knjigo: Lovorovi gozdovi in krompir. Prešernov kult v socializmu, v kateri avtor analizira slavilni odnos do Franceta Prešerna s poudarkom na obdobju socialistične Jugoslavije.
  • leta 2020 dr. David Petelin za delo: Živeti v socialistični Ljubljani: mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Ljubljana 2019.
  • leta 2018 dr. Gašper Mithans za delo: Jugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf". Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 30).
  • leta 2016 dr. Žiga Koncilija, Politično sodstvo: sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2015 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 26).
  • leta 2012 dr. Neva Makuc za delo: Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 8).
  • leta 2014 dr. Aleksander Lorenčič za delo: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004), Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 15).