Meni

Nagrade KLIO

Nagrada se imenuje Klio s podnaslovom Nagrada Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo v zgodovinopisju in jo podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1. člen Pravilnika o podeljevanju nagrade Klio).

Zveza zgodovinskih društev Slovenije podeljuje tudi priznanje dr. Ervina Dolenca za najboljši prvenec na področju zgodovinopisja.

Prejemniki nagrade Klio

Nagrada KLIO 2016

Prejemnik desete nagrade Klio za najboljše zgodovinopisno delo v letu 2015 jered. prof. dr. Božo Repe za monografijoS puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945. Nagrado je prejel na 38. zborovanju slovenskih zgodovinarjev na slovesni prireditvi na Ravnah na Koroškem.

Nagrada KLIO 2015

Rajko Bratoz - Med Italijo in Ilirikom
Rajko Bratoz - Med Italijo in Ilirikom

Akad. prof. dr. Rajko Bratož za monografijo:
Med Italijo in Ilirikom : slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014 (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 46 in Dela: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede; 39 = Opera: Academia scientarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 39)

Nagrada KLIO 2014

Jurij Perovšek - Samoodločba in federacija
Jurij Perovšek - Samoodločba in federacija

Dr. Jurij Perovšek za delo: Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 16).

Nagrada KLIO 2012

Bojan Godesa - Čas Odličitev
Bojan Godesa - Čas Odličitev

Dr. Bojan Godeša za delo:Čas odločitev: katoliški tabor in začetek okupacije, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Nagrada KLIO 2010

Andrej Studen - Pijane zverine
Andrej Studen - Pijane zverine

Dr. Andrej Studen za delo: Pijane zverine: o moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva, Celje: Zgodovinsko društvo, 2009 (Zbirka Zgodovini.ce, 9).

Nagrada KLIO 2008

Peter Vodopivec - Od Pohlinove slovnice
Peter Vodopivec - Od Pohlinove slovnice

Dr. Peter Vodopivec za delo: Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja, Ljubljana: Modrijan, 2006.

Nagrada KLIO 2006

Alenka Cedilnik - Ilirik
Alenka Cedilnik - Ilirik

Doc. dr. Alenka Cedilnik za delo: Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim: balkansko-podonavski prostor v poročilih Atanazija, Hilarija, Sokrata Sholastika, Sozomena, Teodoreta in Filostorgija, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 3).

Nagrada KLIO 2004

Matjaz Bizjak - Ratio facta est
Matjaz Bizjak - Ratio facta est

Dr. Matjaž Bizjak za delo: Ratio facta est: gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 2).

Nagrada KLIO 2002

Igor Grdina - Ipavci
Igor Grdina - Ipavci

Red. prof. ddr. Igor Grdina za delo: Ipavci: zgodovina slovenske meščanske dinastije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Nagrada KLIO 2000

Peter Štih - Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza
Peter Štih - Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza

Akad. prof. dr. Peter Štih za delo: “Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza” : študija o dveh listinah cesarja Otona III. iz leta 1001 za oglejskega patriarha Johannesa in furlanskega grofa Werihena (DD. O. III. 402 in 412), Nova Gorica: Goriški muzej, grad Kromberk, 1999.

Prejemniki nagrade dr. Ervina Dolenca:

  • leta 2012 dr. Neva Makuc za delo: Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Zbirka Thesaurus memoriae. Dissertationes, 8).
  • leta 2014 dr. Aleksander Lorenčič za delo: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004), Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 15).