Meni

39. zborovanje ZZDS – Zveze zgodovinskih društev Slovenije

“Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka”

39. zborovanje ZZDS 2018

Ljubljana, MNZ Slovenije – Cekinov grad, 27.-28. 9. 2018

plakat_39 zborovanje ZZDS

NOVO! Na spletni strani so dostopni:

program 39. zborovanja ZZDS

ZZDS_2018_Program_39_zborovanja_koncni

zbornik povzetkov

Mejniki in zgodovina_zbornik_povzetkov_39.zbor_finalna

izjava za medije

2018_Izjava_mediji_Mejniki in zgodovinaZZDS

seznam nominirancev za nagrado KLIO in priznanje E. Dolenc

Anna Frank

Zgodovinarji letos o preteklosti skozi oči malega človeka

Zveza zgodovinskih društev ZZDS vas v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper

vabi v četrtek 27. in v petek 28. 9. 2018 na 39. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. Zborovanje ZZDS bo potekalo v Ljubljani, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23.

Na voljo je program 39. zborovanja ZZDS 2018 z naslovi predavanj in predavatelji na temo “Mejniki in zgodovina.Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka.”

Prijave sprejemamo še do 15. septembra 2018 s plačilom kotizacije 55 EUR. Vsi udeleženci ste naprošeni, da pošljete prijavnico (v priponki spodaj) na dogodek in sicer na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije, gradivo zborovanja s povzetki prispevkov, lahki prigrizki, osvežitev s kavo v odmorih in ogled filma v Kinu Dvor 27. 9. ob 17.00.

V petek, 28. 9. 2018 bo ob sklepu zborovanja od 14.00 ure potekalo praznično srečanje zgodovinarjev s podelitvijo častnega članstva in najvišje stanovske nagrade KLIO! Ta prireditev je povsem odprta za javnost in posebej vabimo vse zgodovinarje in druge raziskovalce naše preteklosti, da od 14.00 ure naprej praznujemo skupaj z nagrajenci!

14.00-15.00 Viteška dvorana – PODELITEV ČASTNEGA ČLANSTVA ZZDS

PODELITEV NAGRADE KLIO IN PRIZNANJA E. DOLENCA

Na to stanovsko prireditev so posebej toplo vabljeni vsi slovenski zgodovinarji!

Prav lepo vabljeni!

Dragica Čeč in Branko Šuštar

za Programski odbor 39. zborovanja ZZDS

2018_Prijavnica_39_zborovanje_ZZDS_2

NOMINIRANCI ZA NAGRADO KLIO IN PRIZNANJE ERVINA DOLENCA 2018

Komisija ZZDS za stanovsko nagrado zgodovinarjev KLIO in za priznanje E. Dolenca (dr. Bojan Godeša, dr. Aleksej Kalc, dr. Branko Marušič, dr. Avguštin Malle in dr. Marko Štuhec) je pregledala predloge in v minulih dveh koledarskih letih izdana dela ter v ožji izbor za priznanje E. Dolenca za zgodovinopisni prvenec uvrstila naslednja tri, po abecednem vrstnem redu navedena dela:

Urška Bratož, Bledolična vsiljivka z vzhoda: kolera v severozahodni Istri (1830-1890). Koper: Založba Annales, 2017.

Gašper Mithans, Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski “kulturkampf”. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

Po točkovanju članov komisije se je v ožji izbor nagrade KLIO uvrstilo naslednjih pet, po abecednem vrstnem redu navedenih del, ki so bila izdana v zadnjih dveh minulih koledarskih letih:

Sašo Jerše , Im Schutz und Schirm des Reiches : Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2016.

Monika Kokalj Kočevar, Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

Dušan Kos, Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

Renato Podberšič, Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo; Gorica: Goriška Mohorjeva družba; Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2017.

Salvator Žitko, Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861-1914). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Inštitut IRRIS, Libris, 2016.

Podelitev nagrade in priznanja bo v petek, 28. 9. 2018 na 39. zborovanju ZZDS, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (Viteška dvorana).

Prireditev je odprta za javnost! Lepo povabljeni na razglasitev in podelitev obeh nagrad!

ZZDS, Komisija za podelitev nagrade KLIO in Programski odbor 39. zborovanja ZZDS 2018

ZZDS v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper

Za podporo zborovanju se zahvaljujemo tudi SVIZ in Oddelku za zgodovino FF v Ljubljani.

PROGRAM

ČETRTEK, 27. 9. 2018

8.30-8.50 registracija, kava

8.50-9.10 (Viteška dvorana)

Pozdravni nagovori: Branko Šuštar, ZZDS; Marko Štepec, ZDL; Kaja Širok, MNZS

9.10-9.45 (Viteška dvorana)

Uvodno predavanje Marta Verginella: Zgodovina med individualnim in kolektivnim; od množic do posameznika, od biografije do globalne zgodovine

9.45-10.40: Okrogla miza: Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka: osebni spomini, dostopnost, objavljanje (moderator: Dragica Čeč),

sodelujeta Erica Johnson Debeljak, Maja Kač.

10.40-11.00 Odmor

Vzporedni paneli potekajo A – v Viteški dvorani (1. nadstropje) in B – v Pedagoški sobi (pritličje)

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel A Soočanje raziskovalca z (ekstremnimi) izkušnjami posameznika (vodi: Irena Selišnik)

Anica Mikuš Kos, Otroštvo v vojni spomini in razmišljanja iz današnjega časa

Vida Rožac Darovec, »Prav proti fašistom v naši vasi ni bil noben …« Arheologija spominjanja na čas fašizma na istrskem podeželju

Kaja Širok, Pričevalci kot naratorji XX. stoletja

Vilma Brodnik, Spomini nekaterih obsojencev iz Nagodetovega procesa kot vir za pouk o človekovih pravicah pri predmetu zgodovina v osnovnih in srednjih šolah

Marija Jurić Pahor, »Ko je vkorakal Hitler …« Koroški Slovenci in leto 1938 z vidika strategij odzivanja

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel B – Posamezniki v izkušnjah kriz in neznanega (vodi: Marko Štepec).

Ivan Vogrič, Usode slovenskih prostovoljcev v sestavi protiturških sil v letih 18751878

Petra Kavrečič, Romanje skupine veteranov »269. pehotnega regimenta« po poteh nekdanje Soške fronte

Miha Ojsteršek, Slovanski voditelji in njihovi germanski nasprotniki: primerjava vpliva posameznika na razvoj plemenske skupnosti pri Slovanih in Germanih

Matej Hriberšek, Nekaj zanimivosti iz življenja in dela barona Žige Herbersteina na osnovi njegove latinske avtobiografijeLjubemu zanamstvu (Gratae posteritati)

Urška Bratož, Doživljanje novoveških epidemij

12.40-13.30 Daljši odmor

13.30-14.30 Vzporedna panela – panel A – Ženski pogledi (vodi: Marta Veginella).

Irena Selišnik, Ana Cergol Paradiž, Feminizacija uradniškega poklica po prvi svetovni vojni in usode prvih uradnic

Marjan Rupert, Karmela Kosovel: Lepa Vida slovenske kulture?

Jelka Pšajd, Vloga ženske na podeželju Pomurja in Porabja: prevzemanje moških vlog v odsotnosti moških članov družine

13.30-14.30 Vzporedna panela – panel BMoški pogledi (vodi: Marko Štuhec)

Dušan Kos, Mali veliki človek pred kraljico. Misli in komunikacija državnega uradnika
z vladarjem in visoko politiko v času velikih državnih reform v habsburških deželah sredi 18. stoletja

Marjeta Pisk, Pomen socialnih mrež znotraj zgodovinskega dogajanja in oblikovanja spominov: primer spominskih zapisov duhovnika

Jurij Kunaver, Osebni dnevnik Pavla Kunaverja

14.30-16.00 OBČNI ZBOR ZZDS

17.00 MOŠKI NE JOČEJO. – PROJEKCIJA FILMA ZA UDELEŽENCE SIMPOZIJA – KINO DVOR,

Kolodvorska 13, Ljubljana, https://www.kinodvor.org/spored/

PETEK, 28. 9. 2018

8.30-9.00 registracija, kava

9.00-10.40 Vzporedna panela – panel APosamezniki v 2. svetovni vojni (vodi: Kaja Širok)

Kornelija Ajlec, Mejne vojne ali kako so ozemeljske spremembe vodile v drugo svetovno vojno ter usmerjale njen potek

Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, O avdiovizualnih virih raziskovalnega projekta in uporabi družabnih medijev

Maja Vehar, Spomini na Žiri kot obmejni kraj v času druge svetovne vojne

Peter Mikša, Matija Zorn, Meja med nemškim rajhom in NDH v Obsotelju 1941–1945: med spominom in materialnimi ostanki

Matija Zorn, Peter Mikša, Rapalska meja in njena dediščina

9.00-10.40 Vzporedna panela – panel B – Posamezniki v vrvežu 20. stoletja (vodi: Aleš Gabrič)

Borut Batagelj, Anonimka: projekt Pokrajinskega arhiva Celje

Irena Ribič, Urška Purg, Predstavitev projekta In search of freedom – v iskanju svobode: 1968 –2018

Boštjan Kernc, Zgodovinska oseba lahko oživi v računalniški igri: Davorin Jenko in njegov čas v animirani in igrificirani »pustolovščini«

Katarina Jurjavčič, Vlastja, kampeljc povojne časopisne reportaže

Jelka Piškurić, Politični mejniki in vsakdanje življenje – podoba socializma v spominih

10.40-11:00 Odmor

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel A – Posamezniki pred izzivi časa (vodi: Branko Šuštar)

Nadja Terčon, Sava in Jolanda, prvi slovenski pomorščakinji

Renato Podbersič, Marcello Morpurgo in njegova Gorica

Stanislav Južnič, Drobni dunajski podjetnik Swaty na prepihu velike mariborske zgodovine

Miha Preinfalk, »Vedno sem bila slovenskemu življu naklonjena …« Usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej

Dunja Dobaja, Bil/a sem ukradeni otrok

11.00-12.40 Vzporedna panela – panel B – Pomembni posamezniki in njihova integracija v šolski kurikulum (vodi: Bojan Balkovec)

Jasna Žižek, Zgodbe o arhitektu Novaku in njegovih delih: raziskovalna naloga s področja zgodovine učenk OŠ I Murska Sobota

Matej M. Kavčič, Vzgoja učencev prek lika Alojzija Šuštarja

Anton Snoj, Ideja o treh Vidovih dnevih: reinterpretacija zgodovine na slovenskih šolah v prvi Jugoslaviji

Duša Fischinger, Družinska zgodovina kot nov način spoznavanja preteklosti

12.40 – 13.50 Daljši odmor

14.00-15.00 Viteška dvorana

PODELITEV ČASTNEGA ČLANSTVA ZZDS

PODELITEV NAGRADE KLIO IN PRIZNANJA E. DOLENCA

Na to stanovsko prireditev so posebej toplo vabljeni vsi slovenski zgodovinarji

15.00-16.00 DRUŽENJE Z NAGRAJENCI

ZZDS v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper

Za podporo zborovanju se zahvaljujemo tudi SVIZ in Oddelku za zgodovino FF v Ljubljani.