Meni

Poziv za oddajo predlogov za nagrado Klio in priznanje Ervina Dolenca

Zveza zgodovinskih društev Slovenije (ZZDS) razpisuje »Nagrado Klio za raziskovalno delo v zgodovinopisju« in »Priznanje Ervina Dolenca za znanstveni prvenec« z letnicama izida 2022 in 2023.

Za nagrado ali priznanje lahko konkurirajo (1) raziskovalna dela temeljnega pomena za slovensko zgodovinopisje, objavljena v slovenščini, (2) raziskovalna dela o slovenski zgodovini, ki jih v tujih jezikih objavijo bodisi slovenske_i bodisi tuje_i zgodovinarke_ji in (3) raziskovalna dela slovenskih zgodovinark_jev, ki raziskujejo druge zgodovinopisne teme, ne glede na jezik objave. Zgornja starostna meja prejemnice_ka priznanja Ervina Dolenca je 35 let, pri čemer se ta meja podaljša za čas odsotnosti zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe, ki traja najmanj eno leto.

Raziskovalna dela lahko za nagrado ali priznanje lahko predlagajo posameznice_ki, regionalna društva, vključena v ZZDS, in posamezni zavodi do 31. maja 2024 na elektronski naslov ZZDS info.zzds@gmail.com.

Prijava mora vsebovati kratko predstavitev avtorice_ja (do 800 znakov s presledki), utemeljitev predloga (do 2000 znakov s presledki) ter pdf. knjige. Za »Priznanje Ervina Dolenca« mora prijava vsebovati tudi izjavo, da avtor_ica ob izidu predlaganega dela ni presegla_el zgornje starostne meje.

Prijave naj bodo opremljene z naslovom »Predlog za Nagrado Klio 2022–2023« oz. »Predlog za Priznanje Ervina Dolenca 2022–2023«.

ZZDS, Komisija za podelitev nagrade in priznanja