Meni

Nagrada KLIO in priznanja Ervina Dolenca

Zveza zgodovinskih društev Slovenije je v petek, 16. 12. 2022 trinajstič podelila Nagrado Klio in šestič Priznanje Ervina Dolenca. Dobitnik najvišje nagrade v zgodovinopisju nagrade Klio za leti 2020 in 2021 je Andrej Rahten. Prestižno nagrado je izbrala petčlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali prof. dr. Darja Mihelič, dr. Mateja Režek, dr. Jure Gašparič, dr. Borut Batagelj in doc. dr. Jernej Kosi. Za najbolj odmevno in znanstveno poglobljeno je razglasila znanstveno monografijo Po razpadu skupne države. Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita.

Nagrajencu čestitamo!

Iz utemeljitve nagrade

Knjiga osvetljuje razdobje med letoma 1918 in 1920 po razpadu Habsburške monarhije in nastanku Države oz. Kraljevine SHS, ki je bilo v zgodovinski perspektivi ključno za reševanje mejnih vprašanj in oblikovanje meja novih držav naslednic, posledično tudi meje današnje Republike Slovenije, pri čemer izstopa dejstvo, da je avtor na videz »lokalno« problematiko postavil v žarišče širše mednarodne, javnosti in diplomacije ter jo predstavil kot nadregionalni problem.

Delo, zasnovano na bogatem arhivskem gradivu, spominih, znanstveni literaturi in časopisju, je sintetično zaokroženo in temeljno ter izbrušeno ubesedeno, dopolnjujejo ga bogate slikovne priloge.

***

Zveza zgodovinskih društev Slovenije je podelila tudi dve priznanji Ervina Dolenca, ki sta namenjeni mladim zgodovinarjem za njihove znanstvene prvence. Prva dobitnica priznanja je Alenka Hren Medved za knjigo Premog, železnica, terme in pivo. Modernizacija in demografski razvoj Laškega v dolgem 19. stoletju.

Drugi dobitnik priznanja je Ivan Smiljanić za knjigo: Lovorovi gozdovi in krompir. Prešernov kult v socializmu analizira slavilni odnos do Franceta Prešerna s poudarkom na obdobju socialistične Jugoslavije.

Prejemnikoma priznanja čestitamo!