Meni

Predsedniki društva

2018-Dragica Čeč
2014-2018Branko Šuštar
2010-2014Matevž Košir
2008-2010Egon Pelikan
2006-2008Nevenka Troha
2004- 2006Mitja Ferenc
2002-2004Brane Goropevšek
2000-2002Jurij Perovšek
1996-2000Stane Granda
1994-1996Franc Rozman
1992-1994Jera Vodušek Starič
1988-1992Darja Mihelič
1985-1988Marija Oblak-Čarni
1984-1985Vasilij Melik
1982-1984France Kresal
1976-1982Ignacij Voje
1974-1976Tone Ferenc
1968-1974Bogo Grafenauer
1966-1968Ferdo Gestrin
1948-1966Fran Zwitter
-1948Milko Kos