Meni

POTI IZOBRAŽEVANJA V SLOVANSKEM SVETU

Pokrajinski arhiv Koper in Zveza zgodovinskih društev Slovenije
vabita na razstavo

»Poti izobraževanja v slovanskem svetu / Paths of education in the Slavic world«,

ki je na ogled od12. aprila do 31. maja 2019 v avli Pokrajinskega arhiva Koper,
Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper.

Razstavni prostor je odprt vsak delovni dan od 8.00 do 14.30, v dnevih pred prazniki od 8.00 do 12.00.

Teme o zgodovini šolstva predstavlja devet muzejev izobraževanja v slovanskih državah (Belorusija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Poljska, Srbija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina) ter pedagogi in zgodovinarji iz štirih slovanskih držav (Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Rusija). Pogled na poti izobraževanja spremljamo pri vsaki državi v šestih korakih: najprej se ozremo na začetke pismenosti in izobraževanja, na pedagoge in šolske stavbe, nato pa pogledamo še kratko opozorilo na pouk, učbenike in učila. Izbor 3 ali 4 ilustracij za posamezno temo daje vtis o različnosti, a hkrati opozarja tudi na podobnosti v razvoju izobraževanja, na pomembne posameznike ali manj poznane učitelje, učiteljico kot oblikovalce pedagoške realnosti. S primeri šolskih stavb, pouka, učbenikov in učil pa predstavljamo poleg razvoja
pedagoške misli tudi vplive političnega in gospodarskega razvoja na šolstvo.

Poti izobraževanja v slovanskem svetu so zelo pestre. K Slovanom so vodile poti k šoli in izobrazbi iz tradicij antičnega latinskega in grškega sveta, zaznamovalo ga je zahodno krščanstvo z latinico in krščanski vzhod z glagolico in cirilico, pa tudi več jezikov izobraževanja. Slovanski šolski razvoj so do 1918 sooblikovali ne le jeziki sosedov in drugače govorečih sodeželanov temveč tudi vplivi političnih središč tedanjih imperijev. Glede na pomen izobraževanja, jezika in kulture pri narodnostnem oblikovanju delujejo v vrsti slovanskih državah šolski / pedagoški muzeji kot osrednji državni muzeji za področje zgodovine izobraževanja. Razstava tako spodbuja mednarodno sodelovanje teh šolskih / pedagoških muzejev slovanskih držav, pa tudi raziskovanja in predstavljanja razvoja zgodovine izobraževanja in s tem spodbuja evropsko pa tudi širše mednarodno sodelovanje nasploh.

Razstavo smo kot del mozaika izobraževanja pri Slovanih zasnovali pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije, ZZDS – ta je 2016 imela 38. zborovanje na temo Zgodovina izobraževanja / History of Education, Slovenia (http://zzds.si/2016/09/20/38-zborovanje-zzds-conference/ – in jo odprli 22. 12. 2016 v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur ter Slovenski šolskim muzejem. Projekt ZZDS je 2015-16 podprlo tudi Ministrstvo za kulturo R Slovenije. Razstava je bila na ogled v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani (do junija 2018), nato v Bolgariji (Gabrovo, Varna) in 2019 v Ukrajini (Kijev).

Ljubljana: http://www.ssolski-muzej.si/slo/news.php?item=365; http://zzds.si/2017/01/05/poti-izobrazevanja-v-slovanskem-svetu-paths-of-education-in-the-slavic-world/,

Gabrovo: https://www.nmogabrovo.com/На-18-май-Националният-музей-на-образованието-отбелязва-45-годишнина-_n121_l4.html

2019_PAK_nagovor_odprtje_razstave