Meni

Vodstvo ZZDS 2020 - 2022

dr. Dragica Čeč, predsednica ZZDS
dragica.cec@gmail.com
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper/
Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria,
Garibaldijeva 1, 6000 Koper

dr. Kornelija Ajlec, podpredsednica ZZDS
kornelija.ajlec@ff.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

dr. Žiga Zwitter, podpredsednik ZZDS
ziga.zwitter@ff.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

mag. Ana Marija Lamut, tajnica ZZDS,
anamarija.lamut@ff.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2,1000 Ljubljana

dr. Peter Štih, urednik ZČ,
peter.stih@guest.arnes.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

dr. Miha Preinfalk,  urednik Kronike,
mpreinfalk@zrc-sazu.si
ZRC SAZU, Inštitut Milka Kosa,
Novi trg 2, p.p. 306, 1000 Ljubljana

dr. Bojan Balkovec, predsednik Šolske sekcije,
bojan.balkovec@ff.uni-lj.si ,
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Major mag. Zvezdan Marković, predsednik Sekcije za vojaško zgodovino,
zvezdan.markovic@gmail.com
Vojaški muzej Slovenske vojske,
Kadetnica,
Engelsova ulica 15, 2111 Maribor

dr. Žiga Zwitter, predsednik Raziskovalne sekcije,
ziga.zwitter@ff.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

mag. Marjetka Balkovec Debevec, predsednica Sekcije za zgodovino izobraževanja,
marjetka.balkovec@guest.arnes.si
Slovenski šolski muzej,
Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

dr. Gregor Jenuš, predsednik Sekcije za sodelovanje z arhivi
gregor.jenus@gov.si
Arhiv Republike Slovenije,
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana

dr. Daša Ličen, predsednica Sekcije za povezovanje na področju kulturne dediščine
dasa.licen@zrc-sazu.si
Inštitut za slovensko narodopisje,
ZRC SAZU, Novi trg 2,
p.p. 306, 1000 Ljubljana

dr. Gašper Mithans, predsednik Sekcije za interdisciplinarno povezovanje
gasper.mithans@zrs-kp.si
ZRC Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije
Garibaldijeva 1, 6000 Koper

dr. Peter Mikša, predsednik Sekcije za zgodovino športa
peter.miksa@ff.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

asist. Maja Vehar, predsednica Študentske sekcije
maja.vehar@ff.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2 1000 Ljubljana

Nadzorni odbor ZZDS

dr. Branko Šuštar, predsednik NO
branko.sustar@guest.arnes.si
Slovenski šolski muzej,
Plečnikov trg 1,1000 Ljubljana

mag. Mitja Sadek
mitja.sadek@zal-lj.si
Zgodovinski arhiv Ljubljana,
Mestni trg 27, 1001 Ljubljana

mag. Zora Torkar
zora.torkar@guest.arnes.si
Medobčinski muzej Kamnik,
Muzejska pot 3, 1241 Kamnik

Častno razsodišče ZZDS

dr. Damijan Guštin
damijan.gustin@inz.si
Inštitut za novejšo zgodovino,
Privoz 11,1000 Ljubljana

dr. Petra Svoljšak
petra.svoljsak@zrc-sazu.si
Zgodovinski inštitut Milka Kosa,
ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

mag. Damjana Fortunat Černilogar
damjana.fortunat@guest.arnes.si
Tolminski muzej,
Mestni trg 4, 5220 Tolmin