Meni

Vodstvo društva

dr. Branko Šuštar, predsednik ZZDS,
branko.sustar@guest.arnes.si
Slovenski šolski muzej,
Plečnikov trg 1,
1000 Ljubljana

dr. Dragica Čeč, podpredsednica ZZDS,
dragica.cec@gmail.com
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria,
Garibaldijeva 1,
6000 Koper

dr. Mojca Šorn, podpredsednica ZZDS,
mojca.sorn@inz.si
Inštitut za novejšo zgodovino,
Kongresni trg 1,
1000 Ljubljana

mag. Ana Marija Lamut, tajnica ZZDS,
anamarija.lamut@ff.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2,
1000 Ljubljana

dr. Peter Štih, urednik ZČ,
peter.stih@guest.arnes.si
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2,
1000 Ljubljana

dr. Miha Preinfalk, urednik Kronike,
mpreinfalk@zrc-sazu.si
ZRC SAZU, Inštitut Milka Kosa,
Novi trg 2, p.p. 306,
1000 Ljubljana

dr. Bojan Balkovec, predsednik Šolske sekcije,
bojan.balkovec@ff.uni-lj.si,
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2,
1000 Ljubljana

mag. Zvezdan Marković, predsednik Sekcije za vojaško zgodovino,
vladimir.prebilic@fdv.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana

dr. Nina Vodopivec, predsednica Raziskovalne sekcije,
nina.vodopivec@inz.si
Inštitut za novejšo zgodovino,
Kongresni trg 1,
1000 Ljubljana

mag. Marjetka Balkovec Debevec, predsednica Sekcije za zgodovino izobraževanja,
marjetka.balkovec@guest.arnes.si
Slovenski šolski muzej,
Plečnikov trg 1,
1000 Ljubljana

Nadzorni odbor ZZDS

dr. Aida Škoro Babić, predsednica NO,
aida.skoro@gov.si
Arhiv Republike Slovenije,
Kongresni trg 1,
1000 Ljubljana

Irena Lačen Benetičič,
irena@gornjesavskimuzej.si
Gornjesavski muzej Jesenice,
Cesta Franceta Prešerna 45,
4270 Jesenice

mag. Marko Štepec,
marko@muzej-nz.si
Muzej novejše zgodovine Slovenije,
Celovška cesta 23,
1000 Ljubljana

Častno razsodišče ZZDS

Pokrajinski muzej Kočevje,
Prešernova ulica 11,
1330 Kočevje