Meni

Zbirka ZZDS

Socialna in kulturna zgodovina hrane

Socialna in kulturna zgodovina hrane / uredila Dragica Čeč, Branko Šuštar. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. – 406 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v slov. in nem. – 300 izv. – Recenzenta Andrej Studen, Aleksej Kalc. – Bibliografija: str. 369-398. – Kazalo

ISBN 978-961-6386-69-2 (Inštitut za novejšo zgodovino) COBISS SI-ID 287442432


Naročilo po telefonu: 01 241 1200
Cena:25, 00 EUR

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja
Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja / [uredniki Dragica Čeč, Aida Škoro Babić, Matevž Košir ; prevod Aida Škoro Babić, Drago Trpin]. – Nova Gorica : Zgodovinsko društvo za severno Primorsko ; Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 173 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov., deloma v it. – 300 izv. – Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. – Povzetek v slov. in angl. ali slov. in it. pri vseh prispevkih.


Naročilo po telefonu: 01 241 1200
Cena:28, 00 EUR

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij : zbornik referatov
Temeljne prelomnice preteklih tisočletij : zbornik referatov

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij : zbornik referatov / 30. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Rogla, 28. – 30. september 2000 ;
uredila Stane Granda, Barbara Šatej ; [prevodi Niko Hudelja, Avguštin Malle]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001 ([Ljubljana] : Grafika M). – 383 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov in na dnu str. – Zusammenfassung pri večini prispevkov

ISBN 961-90803-2-7
COBISS.SI-ID 111832576

Slovenija v letu 1945

Slovenija v letu 1945
Slovenija v letu 1945

Slovenija v letu 1945 : zbornik referatov [z mednarodnega znanstvenega posveta Slovenija v letu 1945, 27. in 28. septembra 1995 v Ljubljani] / [uredil Aleš Gabrič]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996 ([Ljubljana] : Skušek). – 170 str. ; 24 cm

Korporativni avtor naveden v kolofonu. – 700 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 961-90315-0-4
COBISS.SI-ID 57087744

MED politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975)

MED politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja
                     (1903-1975)
MED politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975)

MED politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975) / [uredila Aleksander Žižek, Jurij Perovšek]. – Ljubljana :Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005. – 208 str. ; 24 cm

Fotogr. D. Kermavnerja na zadnji str. platnice. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 961-91431-2-4 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije)

Sosed v ogledalu soseda : od 1848 do danes, [Der Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn : von 1848 bis heute]

Sosed v ogledalu soseda : od 1848 do danes
Sosed v ogledalu soseda : od 1848 do danes

Sosed v ogledalu soseda : od 1848 do danes = #Der #Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn : von 1848 bis heute / Prvo zasedanjeslovensko-avstrijske zgodovinske komisije = [Ersteslowenisch-österreichische historiker-Tagung], Bled, 9. – 12. 11. 1993 ;uredil Franc Rozman ; [prevajanje v nemščino Elisabeth Seitz in NikoHudelja]. – Ljubljana : Nacionalni komite za zgodovinske vede RepublikeSlovenije, 1995 ([Ljubljana] : Skušek). – 166 str. ; 24 cm

Besedilo slov. in nem. – 500 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 961-90292-0-8
COBISS.SI-ID 55495424

ŽIVLJENJE in delo Josipa Žontarja: ob stoletnici rojstva

ŽIVLJENJE in delo Josipa Žontarja: ob stoletnici rojstva
ŽIVLJENJE in delo Josipa Žontarja: ob stoletnici rojstva

ŽIVLJENJE in delo Josipa Žontarja : ob stoletnici rojstva / [uredil Jože Žontar]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije ; Kranj : Mestna občina, 1996 ([Ljubljana] : Skušek). – 52 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. – Bibliografija Josipa Žontarja: str. 49-52 in opombe z bibliografijo na dnu strani. – Zusammenfassung

ISBN 961-90315-1-2 (ZZDS)
COBISS.SI-ID 59268864

SLOVENIJA 1848-1998: iskanje lastne poti

SLOVENIJA 1848-1998: iskanje lastne poti
SLOVENIJA 1848-1998: iskanje lastne poti

SLOVENIJA 1848-1998: iskanje lastne poti : mednarodni znanstveni simpozij, Maribor, Narodni dom – Pokrajinski muzej, 16. – 17. april 1998 / [organizatorja] Univerza v Mariboru [in] Zveza zgodovinskih društev Slovenije ; uredila Stane Granda, Barbara Šatej ; [prevod Niko Hudelja in Walter Lukan]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1998 ([Ljubljana] : Grafika-M). – 352 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu strani. – Zusammenfassung pri vseh prispevkih

ISBN 961-90315-6-3
COBISS.SI-ID 78559232

Razvoj turizma v Sloveniji

Razvoj turizma v Sloveniji
Razvoj turizma v Sloveniji

Razvoj turizma v Sloveniji : zbornik referatov / 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Bled, 26. – 28. 9. 1996 ; uredila Franc Rozman, Žarko Lazarević. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996([Ljubljana] : Skušek). – 176 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 961-90315-2-0
COBISS.SI-ID 61619968

Ženske skozi zgodovino

Ženske skozi zgodovino
Ženske skozi zgodovino

Ženske skozi zgodovino : zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september – 2. oktober 2004 / [uredil Aleksander Žižek ; prevod Simon Zupan . et al.]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004 ([Celje] : Grafika Gracer). – 394 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Prispevki v slov. ali hrv. – 650 izv. – Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. – Summary ali povzetek pri dveh prispevkih

ISBN 961-91431-1-6
COBISS.SI-ID 215440128

DUNAJ in Slovenci

DUNAJ in Slovenci
DUNAJ in Slovenci

DUNAJ in Slovenci : posvetovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo – Izpostava Ljubljana, Slovenske izseljenske matice, Ljubljana, 18. in 19. junija 1992 / uredila Darja Mihelič ; [prevajalec Niko Hudelja]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1994. – 181 str. : ilustr. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 37875968