Meni

40. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije Izzivi slovenskega zgodovinopisja v 21. stoletju

Vljudno vabljeni na 40. zborovanje slovenskih zgodovinark_zgodovinarjev, ki bo potekalo 19. in 20. aprila 2023, predvidoma v Novi Gorici. Glede na to, da gre za jubilejno zborovanje, smo z organizacijo počakali na čas, ko močno upamo, da nam epidemija ne bo preprečila izvedbe dogodka v živo. Izbrane recenzirane prispevke, ki bodo predstavljali najboljše metodološke in vsebinske novosti, bomo objavili v recenziranem zborniku prispevkov, predvidoma ob koncu leta 2024. Kotizacija za zborovanje znaša 60 evrov, v zadnjem mesecu pred zborovanjem pa 70 evrov; vključevala bo tudi osvežitev med odmori.

Za razliko od preteklih zborovanj smo se odločili, da spodbujamo predvsem prijavo panelov. To pomeni, da vodja panela prijavi naslov panela ter sporoči avtorice_avtorje in naslove od 3 do 5 referatov, ki tvorijo vsebinsko zaokrožen panel. Poleg panelov spodbujamo prijavo okroglih miz o aktualnih izzivih raziskovalnega in aplikativnega dela v zgodovinopisju. Dobrodošla pa je tudi prijava posameznih referatov, če v slovenski zgodovinopisni srenji ne najdete kolegic_kolegov, s katerimi bi se povezali v panel. Za vsak panel, okroglo mizo ali individualni referat, ki ne bo del panela, nam pošljite predstavitev vsebine v dolžini 1200 znakov, vključno s presledki.

Zgodovinarke_zgodovinarji, dobrodošli, da predstavite sveže in zrele rezultate na katero koli temo in iz katerega koli zgodovinskega obdobja ter prispevke, ki smiselno povezujejo več tem in/ali obdobij! Posebej prosimo, da se prijavite tudi članice_člani različnih zgodovinopisnih raziskovalnih in aplikativnih projektov na področju znanosti in izobraževanja ter zborovanje obogatite s svojimi aktualnimi novimi dosežki.

Želimo vas spodbuditi, da pri načrtovanju panelov, referatov in okroglih miz razmišljate med drugim o sledečih izzivih, seveda pa ZZDS spodbuja tudi drugačne oblike raziskovalno-aplikativne kreativnosti, omenjene tematike so zgolj dodatne spodbude pri metodološkem ali vsebinskem načrtovanju panelov: slovensko zgodovinopisje in globalna perspektiva; novi metodološki pristopi v zgodovinopisju; zgodovinopisje v interdisciplinarnih povezavah; izzivi in pasti digitalizacije kulturne dediščine in zgodovinopisja v digitalnem svetu; zgodovinopisje in krize; deficitarna področja zgodovinopisja; izzivi didaktike zgodovine; zgodovinopisje in sodobni muzeji; zgodovinopisje in možnosti podpore projektom.

Prijave panelov, okroglih miz in posameznih referatov sprejemamo do 20. novembra 2022 na naslovu: info.zzds@gmail.com. Ker smo na podlagi pogovorov znotraj slovenske zgodovinopisne srenje ugotovili, da vabila, ki smo ga objavili 23. junija in 9. septembra na zgo listi, marsikdo ni opazil, rok podaljšujemo do 20. novembra, da bo dovolj časa za prijavo za tiste, ki informacije o zborovanju še niste dobili.

Opravili bomo recenzijo prejetih predlogov, tako da boste do 10. decembra 2022 obveščeni, ali je vaš prispevek uvrščen na program Zborovanja. Tedaj bomo poslali tudi navodila za pisanje prispevkov za v zbornik. Plačilo kotizacije bo mogoče od 30. januarja 2023 dalje, o tehničnih podrobnostih glede plačila vas bomo pravočasno obvestili.

Veselimo se vsebinsko in metodološko bogatega jubilejnega zborovanja!

Vodstvo ZZDS