Meni

O društvu

Namen ZZDS

  • povezovati delo zgodovinskih, muzejskih, arhivskih in sorodnih društev
  • gojiti in spodbujati zgodovinsko zavest;
  • pospeševati znanstveno in raziskovalno delo na področju zgodovine v Sloveniji in po svetu;
  • sodelovati pri oblikovanju in izvajanju pedagoškega dela na področju zgodovine in sorodnih ved;
  • dajati pobude za zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine.

Pri svojem delu se ZZDS povezuje s sorodnimi društvi v Sloveniji in po svetu.

Dejavnost ZZDS

  • prirejanje zborovanj, znanstvenih in strokovnih predavanj, izletov, razstav in podobnih prireditev;
  • izdajanje osrednjega glasila Zgodovinski časopis, revije Kronika in drugih  publikacij;
  • v skladu z 59. členom Ustave RS zavzemanje za svobodo in avtonomijo znanstvenega in strokovnega ter pedagoškega dela;
  • skrb za varstvo pravic, ki izvirajo iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti;

Zgodovina

Zgodovinsko društvo za Slovenijo je bilo ustanovljeno leta 1946 kot naslednik Muzejskega društva za Slovenijo (1919-1945).

Zgodovinsko društvo za Slovenijo je bilo leta 1980 reorganizirano v Zvezo zgodovinskih društev Slovenije. Do leta 1966 je imelo Zgodovinsko društvo za Slovenijo podružnice v Celju, Kranju, Mariboru, Metliki, Murski Soboti, Novem mestu, Postojni, Ptuju in Škofji Loki. Te so izhajale iz tradicije predvojnih regionalnih oziroma lokalnih zgodovinskih in muzejskih društev, ali pa so bile ustanovljene po vojni.

Leta 1966 so podružnice postale regionalna društva, povezana v Zgodovinsko društvo Slovenije kot skupinski član. K Zvezi zgodovinskih društev Slovenije pa so se kasneje pridružila še druga novoustanovljena regionalna in lokalna zgodovinska in sorodna društva.