Meni

Poziv za oddajo predlogov za Nagrado Klio in priznanje Ervina Dolenca

Zveza zgodovinskih društev Slovenije (ZZDS) razpisuje Nagrado Klio za raziskovalno delo v zgodovinopisju in Priznanje Ervina Dolenca za znanstveni prvenec z letnicama izida 2020 in 2021.

Za nagrado ali priznanje lahko konkurirajo (1) raziskovalna dela temeljnega pomena za slovensko zgodovinopisje, objavljena v slovenščini, (2) raziskovalna dela o slovenski zgodovini, ki jih v tujih jezikih objavijo bodisi slovenski bodisi tuji zgodovinarji in (3) raziskovalna dela slovenskih zgodovinarjev, ki raziskujejo druge zgodovinopisne teme, ne glede na jezik objave. Zgornja starostna meja prejemnika/-ce priznanja Ervina Dolenca je 35 let, pri čemer se ta meja podaljša za čas odsotnosti zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe, ki traja najmanj eno leto.

Raziskovalna dela lahko za nagrado ali priznanje predlagajo posamezniki, regionalna društva, vključena v ZZDS, in posamezni zavodi do 31. maja 2022 na elektronski naslov ZZDS info.zzds@gmail.com

Prijava mora vsebovati kratko predstavitev avtorja/-ice (do 800 znakov s presledki) in utemeljitev predloga (do 2000 znakov s presledki), za Priznanje Ervina Dolenca pa tudi izjavo, da avtor/-ica ob izidu predlaganega dela ni presegel/-la določene zgornje starostne meje.

Prijave naj bodo opremljene z naslovom 'Predlog za Nagrado Klio 2020–2021' oz. 'Predlog za Priznanje Ervina Dolenca 2020–2021'.

Ljubljana, 19. 4. 2022

ZZDS, Komisija za podelitev nagrade in priznanja