Meni

38. zborovanje ZZDS – Conference

Zgodovina izobraževanja / History of Education, Slovenia
Ravne na Koroškem, 28.- 30. september 2016

NOVO / NEW! Na spletu je dostopna elektronska oblika programske knjižice
38. zborovanja slovenskih zgodovinarjev z mednarodno udeležbo s programom in
povzetki na zborovanju predstavljenih prispevkov na temo Zgodovina izobraževanja!

Program zborovanja-končni / Programme of the conference-final (.pdf- 313KB)

Program zborovanja s slov. in angl. naslovi predavanj ter voditelji panelov / Conference programme with Slovene and English titles of papers and pannels Chairpersons (.pdf -304KB)

Knjiga povzetkov-Book of Abstracts: ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJA-HISTORY OF EDUCATION, SLOVENIA; 38. zborovanje ZZDS, 28.-30. 9. 2016, Ravne na Koroškem, 80 str. (.pdf – 895KB)

Plakat 38. zborovanja ZZDS Zgodovina izobraževanja 2016 (.pdf – 1.4MB)

Informacija za medije (.docx – 14KB)

Map / zemljevid – Ravne na Koroškem – Lokacije 38. zborovanja ZZDS:

Srednja šola Ravne – High School Ravne
Koroška osrednja knjižnica – Central Library
Štauharija – KPM Muzej / Museum
Hotel Delatut